Προπτυχιακά - Μαθήματα

Εξάμηνο:

Εξάμηνο 1
Υποχρεωτικά
24111 Μαθηματικά Ι Μαλεφάκη Σόνια
24113 Χημεία Μαυρίλας Δημοσθένης, Δεληγιάννη Δέσποινα
24114 Επιστήμη των Υλικών Ι Παντελάκης Σπύρος
24115 Μηχανολογικό Σχέδιο & Μηχανουργείο Ι Κατσαρέας Δημήτριος, Μούρτζης Δημήτριος, Π.Δ. 407
24128 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής για Μηχανικούς Πολύζος Δημοσθένης, Λούτας Θεόδωρος
24129 Εισαγωγή στους Η/Υ Σαραβάνος Δημήτριος, Χρυσοχοΐδης Νικόλαος
Επιλογής
24Ξ111 Αγγλικά Ι Δελλή Βασιλική
24Ξ112 Γαλλικά I Βελισσάριος Ανδρέας
24Ξ113 Γερμανικά Ι Σάββα Φρειδερίκη
24Ξ114 Ιταλικά Ι Σκρεμμύδα Νικ.
24Ξ115 Ρώσσικα Ι Ιωαννίδου Νούλα
24Π113 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Παρούσης Μιχαήλ, Τερέζης Χρήστος, Κόντος Παύλος, Καλέρη Αικατερίνη, Μιχαλάκης Ανδρέας, Μουζάλα Μελίνα
24Π114 Ιστορία της Τεχνολογίας Ι Χόνδρος Θωμάς
24Π118 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες
Εξάμηνο 2
Υποχρεωτικά
24121 Μαθηματικά ΙΙ Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
24123 Επιστήμη των Υλικών ΙΙ (Μεταλλογνωσία) Παντελάκης Σπύρος
24124 Μηχανική (Στατική) Φιλιππίδης Θεόδωρος
24126 Μηχανολογικές Μετρήσεις Ανυφαντής Νικόλαος, Νικολακόπουλος Παντελής, Κατσαρέας Δημήτριος
24127 Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ & Μηχανουργείο ΙΙ Κατσαρέας Δημήτριος, Μούρτζης Δημήτριος, Π.Δ. 407
24130 Προγραμματισμός Η/Υ Καρακαπιλίδης Νίκος, Χρυσοχοΐδης Νικόλαος, Π.Δ. 407
Επιλογής
24Ξ121 Αγγλικά ΙΙ Δελλή Βασιλική
24Ξ122 Γαλλικά IΙ Βελισσάριος Ανδρέας
24Ξ123 Γερμανικά ΙΙ Σάββα Φρειδερίκη
24Ξ124 Ιταλικά ΙΙ Σκρεμμύδα Νικ.
24Ξ125 Ρώσσικα ΙΙ Ιωαννίδου Νούλα
24Π124 Ιστορία της Τεχνολογίας ΙΙ Χόνδρος Θωμάς
24Π127 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Κωστόπουλος Βασίλειος, Δέντσορας Αργύρης, Καρακαπιλίδης Νίκος, Πανίδης Θρασύβουλος
Εξάμηνο 3
Υποχρεωτικά
24211 Μαθηματικά ΙΙΙ Πετροπούλου Ευγενία
24213 Μηχανική (Δυναμική) Κωστόπουλος Βασίλειος
24214 Αντοχή Υλικών Ι Τσερπές Κωνσταντίνος, Αποστολόπουλος Χάρης
24215 Τεχνική Θερμοδυναμική Ι Περράκης Κωνσταντίνος
24218 Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο Ι Μούρτζης Δημήτριος
24229 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεγαλοκονόμος Γεώργιος, Αδαμίδης Εμμανουήλ, Καρακαπιλίδης Νίκος
Επιλογής
24Ξ211 Αγγλικά ΙΙΙ Δελλή Βασιλική
24Ξ212 Γαλλικά IΙΙ Βελισσάριος Ανδρέας
24Ξ213 Γερμανικά ΙΙΙ Σάββα Φρειδερίκη
24Ξ214 Ιταλικά ΙΙΙ Σκρεμμύδα Νικ.
24Ξ215 Ρώσσικα & Τεχνική Ορολογία Ιωαννίδου Νούλα
Εξάμηνο 4
Υποχρεωτικά
24217 Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικές Μηχανές Ασπράγκαθος Νικόλαος
24222 Μηχανική (Ταλαντώσεις) Πολύζος Δημοσθένης
24223 Αντοχή Υλικών ΙΙ Τσερπές Κωνσταντίνος, Λαμπέας Γεώργιος
24224 Τεχνική Θερμοδυναμική ΙΙ Περράκης Κωνσταντίνος
24225 Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο ΙΙ Μούρτζης Δημήτριος
24227 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
Επιλογής
24Ξ221 Αγγλικά ΙV Ατματζίδη Ματίνα
24Ξ222 Γαλλικά IV Βελισσάριος Ανδρέας
24Ξ223 Γερμανικά ΙV Σάββα Φρειδερίκη
24Ξ224 Ιταλικά IV Σκρεμμύδα Νικ.
24Ξ225 Ρώσσικα & Τεχνική Ορολογία Ιωαννίδου Νούλα
Εξάμηνο 5
Υποχρεωτικά
24312 Στοιχεία Μηχανών Ι Παπαδόπουλος Χρήστος, Ανυφαντής Νικόλαος, Νικολακόπουλος Παντελής
24313 Ρευστομηχανική Ι Μάργαρης Διονύσιος
24314 Μηχανοτρονικά Συστήματα Ασπράγκαθος Νικόλαος, Φασόης Σπήλιος
24316 Διοίκηση Παραγωγής και Έργων Αδαμίδης Εμμανουήλ
24318 Μετάδοση Θερμότητας Ι Πανίδης Θρασύβουλος
24319 Πιθανοθεωρία & Στατιστική Μαλεφάκη Σόνια
Εξάμηνο 6
Υποχρεωτικά
24321 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Παπαδόπουλος Χρήστος, Ανυφαντής Νικόλαος, Νικολακόπουλος Παντελής
24322 Ρευστομηχανική ΙΙ Μάργαρης Διονύσιος
24324 Κινηματική Μηχανών & Μηχανισμών Χόνδρος Θωμάς, Κουστουμπάρδης Παναγιώτης
24327 Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ Πανίδης Θρασύβουλος
24328 Υπολογιστικές Μέθοδοι Περδίος Ευστάθιος, Καλαντώνης Βασίλειος
24ΔΥ1 Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Μεγαλοκονόμος Γεώργιος
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Εξάμηνο 7
Υποχρεωτικά
24415 Εισαγωγή Στα Πεπερασμένα Στοιχεία Σαραβάνος Δημήτριος, Χρυσοχοΐδης Νικόλαος
24400 Σπουδαστική Εργασία
24411 Δυναμική Μηχανών & Μηχανισμών Χόνδρος Θωμάς
24416 Θερμοκινητήρες Γεωργίου Δημοσθένης
24417 Ρευστοδυναμικές Μηχανές Μάργαρης Διονύσιος
24418 Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος Ι Φασόης Σπήλιος
Επιλογής
24ME7 Ειδικά Θέματα Η/Υ Ζώης Δημήτριος
24ΜΕ38 Ελαφρές Κατασκευές Λαμπέας Γεώργιος
24ΜΕ4 Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών Παντελάκης Σπύρος, Τσερπές Κωνσταντίνος
24ΜΕ5 Εμβιομηχανική Ι Αθανασίου Γεώργιος, Δεληγιάννη Δέσποινα, Μαυρίλας Δημοσθένης
24ΜΥ1 Θεωρία Ελαστικότητας Τσερπές Κωνσταντίνος
Κατασκευαστικός Τομέας
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
24400 Σπουδαστική Εργασία
24ΚΥ3 Ρομποτική Ασπράγκαθος Νικόλαος, Κουστουμπάρδης Παναγιώτης
24ΚΥ9 Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών Μούρτζης Δημήτριος
Επιλογής
24ΚΕ22 Ηχομονώσεις Ανυφαντής Νικόλαος
24ΚΕ23 Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ Σακελλαρίου Ιωάννης
24ΚΕ26 Στοχαστικά Σήματα & Συστήματα Φασόης Σπήλιος
24ΚΕ33 Ηλεκτρονικά Συστήματα Αεροσκαφών
24ΚΕ5 Ειδικές Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων Ανυφαντής Νικόλαος, Κατσαρέας Δημήτριος
24ΚΕ6 Διαγνωστική - Προγνωστική Μηχανών Κατσαρέας Δημήτριος, Νικολακόπουλος Παντελής, Σακελλαρίου Ιωάννης
24ΚΕ99 Πρακτική Άσκηση Μούρτζης Δημήτριος
24ΚΥ4 Ταλαντώσεις Μηχανολογικών Συστημάτων Δέντσορας Αργύρης
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
24ΚΥ8 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων Δέντσορας Αργύρης, Παπαδόπουλος Χρήστος
Κ500 Διπλωματική εργασία
Επιλογής
24ΚΕ11 Ακουστική Μηχανών - Ηχορύπανση Δέντσορας Αργύρης, Παπαδόπουλος Χρήστος
24ΚΕ15 Εισαγωγή στα Συστήματα Παραγωγής Μούρτζης Δημήτριος
24ΚΕ24 Βιομηχανικός Αυτοματισμός Ασπράγκαθος Νικόλαος, Κουστουμπάρδης Παναγιώτης
24ΚΕ30 Σχεδιασμός Ευφυών Μηχανών Παπαδόπουλος Χρήστος
24ΚΥ1 Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης Δέντσορας Αργύρης, Ασπράγκαθος Νικόλαος
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
24ΚΥ16 Σχεδιασμός με Υπολογιστή Παπαδόπουλος Χρήστος
Κ500 Διπλωματική εργασία
Επιλογής
24ΚΕ21 Μη Συμβατικές Μέθοδοι Κατεργασιών Μούρτζης Δημήτριος
24ΚΕ12 Τριβολογία στο Σχεδιασμό Μηχανών Νικολακόπουλος Παντελής
24ΚΕ18 Δυναμική Ανάλυση Οχημάτων Χόνδρος Θωμάς
24ΚΕ31 Οριακός Σχεδιασμός Ανυφαντής Νικόλαος
24ΚΕ44 Δυναμική αναγνώριση και παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας κατασκευών Φασόης Σπήλιος, Σακελλαρίου Ιωάννης
24ΚΥ10 Μηχανές Διακίνησης Υλικών Δέντσορας Αργύρης
Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
24400 Σπουδαστική Εργασία
24413 Θερμικοί Σταθμοί Ισχύος Γεωργίου Δημοσθένης
24ΕΕ4 Μετάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία Πανίδης Θρασύβουλος
Επιλογής
24EE23 Θερμικός Σχεδιασμός Γεωργίου Δημοσθένης
24EE32 Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών Μάργαρης Διονύσιος
24EE7 Τεχνολογία Φυσικού Αερίου Μάργαρης Διονύσιος
24EY1 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Κούτμος Παναγιώτης
24ΑΜ21 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων I Μενούνου Πηνελόπη
24ΕΕ16 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Καλλιντέρης Ιωάννης
24ΕΕ37 Συμπιεστή Ροή Καλλιντέρης Ιωάννης
24ΕΕ99 Πρακτική Άσκηση Κούτμος Παναγιώτης
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
24ΕΕ17 Φαινόμενα Μεταφοράς Πανίδης Θρασύβουλος
Ε500 Διπλωματική Εργασία
Επιλογής
24ΑΜ24 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙI Μενούνου Πηνελόπη
24ΕΕ11 Πειραματική Ρευστοδυναμική Μάργαρης Διονύσιος
24ΕΕ13 Καύση & Ρύποι Κούτμος Παναγιώτης
24ΕΕ14 Ηλιακή Θερμική Τεχνική Καούρης Ιωάννης
24ΕΕ48 Στοιχεία μετρήσεων Αεροπορικού Θορύβου Μενούνου Πηνελόπη
24ΕΕ5 Ειδικά Κεφάλαια Μεταφοράς Μάζας & Θερμότητας Πανίδης Θρασύβουλος
24ΕΕ50 Υπολογιστικές Μέθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων Παπαδόπουλος Πολύκαρπος, Χατζηκωνσταντίνου Παύλος
24ΕΕ9 Πυρηνική Τεχνολογία: Σχάση και Σύντηξη
24ΕΥ9 Αεριοστρόβιλοι - Ατμοστρόβιλοι Κούτμος Παναγιώτης
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
24ΕΥ18 Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτηρίων Καούρης Ιωάννης
Ε500 Διπλωματική Εργασία
Επιλογής
24EE49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα Περράκης Κωνσταντίνος
24ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών Γεωργίου Δημοσθένης
24ΕΕ33 Ηλεκτρομαγνητικά και Θερμικά Προβλήματα σε Ενεργειακά Συστήματα
24ΕΕ35 Θεωρία & Μοντελοποίηση Τυρβωδών Ροών Κούτμος Παναγιώτης, Πανίδης Θρασύβουλος
24ΕΕ36 Ασταθείς & Δευτερογενείς Ροές στους Θερμοκινητήρες Γεωργίου Δημοσθένης
24ΕΕ46 Συστήματα Αιολικής Ενέργειας Καούρης Ιωάννης
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
24400 Σπουδαστική Εργασία
24ΜΕ6 Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Ανάλυση Κατασκευών Σαραβάνος Δημήτριος
24ΜΥ2 Εισαγωγή στη Μηχανική Σύνθετων Υλικών Κωστόπουλος Βασίλειος
Επιλογής
24ME8 Μηχανική με Προηγμένους Η/Υ Ζώης Δημήτριος
24ΜΕ10 Εμβιομηχανική ΙΙ Δεληγιάννη Δέσποινα, Αθανασίου Γεώργιος
24ΜΕ16 Ανώτερη Αντοχή Υλικών Λαμπέας Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χάρης, Τσερπές Κωνσταντίνος
24ΜΕ17 Τεχνολογίες Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών Παντελάκης Σπύρος, Τσερπές Κωνσταντίνος
24ΜΕ18 Διάδοση και Σκέδαση Κυμάτων Κωστόπουλος Βασίλειος, Πολύζος Δημοσθένης, Λούτας Θεόδωρος
24ΜΕ20 Ανάλυση Μεταλικών Κατασκευών και Οριακής Φόρτισης Αποστολόπουλος Χάρης
24ΜΕ21 Φυσική & Χημεία Πολυμερών Μαυρίλας Δημοσθένης
24ΜΕ39 Θεωρία Βισκοελαστικότητας Παπανικολάου Γεώργιος
24ΜΕ99 Πρακτική Άσκηση Κωστόπουλος Βασίλειος
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
24ΜΥ3 Μηχανική Σύνθετων Υλικών Φιλιππίδης Θεόδωρος
Μ500 Διπλωματική Εργασία
Επιλογής
24ΜΕ14 Μη Καταστροφικές Δοκιμές και Έλεγχοι Λούτας Θεόδωρος
24ΜΕ19 Αεροναυπηγικά Υλικά Παντελάκης Σπύρος
24ΜΕ27 Βιοϋλικά Δεληγιάννη Δέσποινα, Μαυρίλας Δημοσθένης, Μηχανετζής Γεώργιος
24ΜΕ33 Σχεδιασμός με Ανοχή Βλάβης Κωστόπουλος Βασίλειος
24ΜΕ40 Δυναμική Κατασκευών Σαραβάνος Δημήτριος
24ΜΥ13 Θραυστομηχανική και Δομική Ακεραιότητα Λαμπέας Γεώργιος, Τσερπές Κωνσταντίνος
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
24ΜΥ22 Πειραματικές Μέθοδοι σε Σύνθετα Υλικά Κωστόπουλος Βασίλειος
Μ500 Διπλωματική Εργασία
Επιλογής
24ΜΕ31 Ανάλυση Σημάτων - Αισθητήρες - Εφαρμογές ΜΚΕ Λούτας Θεόδωρος
24ΜΕ32 Κόπωση Αεροναυπηγικών Κατασκευών Παντελάκης Σπύρος
24ΜΕ34 Τεχνητά Όργανα Αθανασίου Γεώργιος, Δεληγιάννη Δέσποινα, Μαυρίλας Δημοσθένης, Μηχανετζής Γεώργιος
24ΜΥ12 Σχεδιασμός με Σύνθετα Υλικά Φιλιππίδης Θεόδωρος
Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
24400 Σπουδαστική Εργασία
24ΔΕ6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Καρακαπιλίδης Νίκος
24ΔΥ2 Βιομηχανική Διοίκηση Αδαμίδης Εμμανουήλ, Καρακαπιλίδης Νίκος
Επιλογής
24ΔΕ14 Βιομηχανική Κοινωνιολογία
24ΔΕ14 Εφοδιαστική
24ΔΕ16 Διαχείριση Περιβάλλοντος & Κυκλική Οικονομία Αδαμίδης Εμμανουήλ
24ΔΕ17 Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ Κούτουλας Δ.
24ΔΕ7 Εργονομία Αθανασίου Γεώργιος
24ΔΕ99 Πρακτική Άσκηση Καρακαπιλίδης Νίκος
24ΔΥ14 Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων Μαλεφάκη Σόνια
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
24ΔΥ4 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Μεγαλοκονόμος Γεώργιος
Δ500 Διπλωματική Εργασία
Επιλογής
24ΔΕ10 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Καρακαπιλίδης Νίκος
24ΔΕ3 Οικονομική Ανάλυση Βιομηχανίας
24ΔΥ5 Διοίκηση Ποιότητας Μεγαλοκονόμος Γεώργιος
24ΔΥ9 Οικονομία & Δίκαιο
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
24326 Στρατηγική Διοίκηση της Παραγωγής Αδαμίδης Εμμανουήλ
Δ500 Διπλωματική Εργασία
Επιλογής
24ΔΥ11 Υγιεινή - Ασφάλεια Εργασίας Αδαμίδης Εμμανουήλ, Σαραφόπουλος Νικόλαος
24ΔΥ8 Τεχνολογία - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα Αδαμίδης Εμμανουήλ
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Εξάμηνο 7
Υποχρεωτικά
24400 Σπουδαστική Εργασία
24418 Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος Ι Φασόης Σπήλιος
24ΑΜ11 Βασικός Σχεδιασμός Αεροχημάτων Καλλιντέρης Ιωάννης
24ΑΜ12 Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών Ι Λαμπέας Γεώργιος
24ΑΜ13 Αεροδυναμική Καλλιντέρης Ιωάννης
24ΑΜ15 Προωθητικά Συστήματα Γεωργίου Δημοσθένης
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
24400 Σπουδαστική Εργασία
24ΑΜ14 Μηχανική Πτήσης Ι Γεωργίου Δημοσθένης, Καλλιντέρης Ιωάννης
24ΑΜ16 Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών ΙΙ Λαμπέας Γεώργιος
24ΑΜ20 Τεχνολογία Αεροπορικών Κατασκευών Ανυφαντής Νικόλαος, Κατσαρέας Δημήτριος
24ΑΜ21 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων I Μενούνου Πηνελόπη
24ΕΕ37 Συμπιεστή Ροή Καλλιντέρης Ιωάννης
Επιλογής
24ΑΜ99 Πρακτική Άσκηση Κούτμος Παναγιώτης
24ΕΕ16 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Καλλιντέρης Ιωάννης
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
24ΑΜ19 Μηχανική Πτήσης ΙΙ Πανίδης Θρασύβουλος, Σακελλαρίου Ιωάννης
Μ500 Διπλωματική Εργασία
Επιλογής
24ΑΜ24 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙI Μενούνου Πηνελόπη
24ΕΕ11 Πειραματική Ρευστοδυναμική Μάργαρης Διονύσιος
24ΕΕ48 Στοιχεία μετρήσεων Αεροπορικού Θορύβου Μενούνου Πηνελόπη
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
24ΑΜ23 Έλεγχος Θορύβου Αεροχημάτων και Αεροακουστικός τους Σχεδιασμός Μενούνου Πηνελόπη
Μ500 Διπλωματική Εργασία
Επιλογής
24EE49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα Περράκης Κωνσταντίνος
24ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών Γεωργίου Δημοσθένης