Προπτυχιακά - Μαθήματα

Εξάμηνο:

Εξάμηνο 1
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_111 Μαθηματικά Ι Μαλεφάκη Σόνια, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
ΜΕΑ_113 Χημεία Μαυρίλας Δημοσθένης, Δεληγιάννη Δέσποινα, Μηχανετζής Γεώργιος
ΜΕΑ_114 Επιστήμη των Υλικών Ι Παντελάκης Σπύρος
ΜΕΑ_115 Μηχανολογικό Σχέδιο & Μηχανουργείο Ι Μούρτζης Δημήτριος, Π.Δ. 407
ΜΕΑ_128 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής για Μηχανικούς Πολύζος Δημοσθένης, Λούτας Θεόδωρος
ΜΕΑ_129 Εισαγωγή στους Η/Υ Σαραβάνος Δημήτριος, Χρυσοχοΐδης Νικόλαος
Επιλογής
ΜΕΑ_Ξ111 Αγγλικά Ι Δελλή Βασιλική
ΜΕΑ_Ξ112 Γαλλικά I Βελισσάριος Ανδρέας
ΜΕΑ_Ξ113 Γερμανικά Ι Σάββα Φρειδερίκη
ΜΕΑ_Ξ114 Ιταλικά Ι Σκρεμμύδα Νικ.
ΜΕΑ_Ξ115 Ρώσσικα Ι Ιωαννίδου Νούλα
ΜΕΑ_Π113 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Τερέζης Χρήστος
ΜΕΑ_Π114 Ιστορία της Τεχνολογίας Ι Χόνδρος Θωμάς
ΜΕΑ_Π118 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες
Εξάμηνο 2
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_121 Μαθηματικά ΙΙ Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
ΜΕΑ_123 Επιστήμη των Υλικών ΙΙ (Μεταλλογνωσία) Παντελάκης Σπύρος
ΜΕΑ_124 Μηχανική (Στατική) Φιλιππίδης Θεόδωρος
ΜΕΑ_126 Μηχανολογικές Μετρήσεις Ανυφαντής Νικόλαος, Νικολακόπουλος Παντελής, Κατσαρέας Δημήτριος
ΜΕΑ_127 Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ & Μηχανουργείο ΙΙ Μούρτζης Δημήτριος, Π.Δ. 407
ΜΕΑ_130 Προγραμματισμός Η/Υ Καρακαπιλίδης Νίκος, Χρυσοχοΐδης Νικόλαος, Π.Δ. 407 , Λαζανάς Αλέξης
Επιλογής
ΜΕΑ_Ξ121 Αγγλικά ΙΙ Δελλή Βασιλική
ΜΕΑ_Ξ122 Γαλλικά IΙ Βελισσάριος Ανδρέας
ΜΕΑ_Ξ123 Γερμανικά ΙΙ Σάββα Φρειδερίκη
ΜΕΑ_Ξ124 Ιταλικά ΙΙ Σκρεμμύδα Νικ.
ΜΕΑ_Ξ125 Ρώσσικα ΙΙ Ιωαννίδου Νούλα
ΜΕΑ_Π124 Ιστορία της Τεχνολογίας ΙΙ Χόνδρος Θωμάς
ΜΕΑ_Π127 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Κωστόπουλος Βασίλειος, Δέντσορας Αργύρης, Καρακαπιλίδης Νίκος, Πανίδης Θρασύβουλος
Εξάμηνο 3
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_211 Μαθηματικά ΙΙΙ Πετροπούλου Ευγενία
ΜΕΑ_213 Μηχανική (Δυναμική) Κωστόπουλος Βασίλειος
ΜΕΑ_214 Αντοχή Υλικών Ι Τσερπές Κωνσταντίνος, Αποστολόπουλος Χάρης
ΜΕΑ_215 Τεχνική Θερμοδυναμική Ι Περράκης Κωνσταντίνος
ΜΕΑ_218 Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο Ι Μούρτζης Δημήτριος
ΜΕΑ_229 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Αδαμίδης Εμμανουήλ, Καρακαπιλίδης Νίκος
Επιλογής
ΜΕΑ_Ξ211 Αγγλικά ΙΙΙ Δελλή Βασιλική
ΜΕΑ_Ξ212 Γαλλικά IΙΙ Βελισσάριος Ανδρέας
ΜΕΑ_Ξ213 Γερμανικά ΙΙΙ Σάββα Φρειδερίκη
ΜΕΑ_Ξ214 Ιταλικά ΙΙΙ Σκρεμμύδα Νικ.
ΜΕΑ_Ξ215 Ρώσσικα & Τεχνική Ορολογία Ιωαννίδου Νούλα
Εξάμηνο 4
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_217 Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτρικές Μηχανές Ασπράγκαθος Νικόλαος
ΜΕΑ_222 Μηχανική (Ταλαντώσεις) Γκορτσάς Θεόδωρος
ΜΕΑ_223 Αντοχή Υλικών ΙΙ Τσερπές Κωνσταντίνος, Λαμπέας Γεώργιος
ΜΕΑ_224 Τεχνική Θερμοδυναμική ΙΙ Περράκης Κωνσταντίνος
ΜΕΑ_225 Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο ΙΙ Μούρτζης Δημήτριος
ΜΕΑ_227 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
Επιλογής
ΜΕΑ_Ξ221 Αγγλικά ΙV Ατματζίδη Ματίνα
ΜΕΑ_Ξ222 Γαλλικά IV Βελισσάριος Ανδρέας
ΜΕΑ_Ξ223 Γερμανικά ΙV Σάββα Φρειδερίκη
ΜΕΑ_Ξ224 Ιταλικά IV Σκρεμμύδα Νικ.
ΜΕΑ_Ξ225 Ρώσσικα & Τεχνική Ορολογία Ιωαννίδου Νούλα
Εξάμηνο 5
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_312 Στοιχεία Μηχανών Ι Ανυφαντής Νικόλαος, Νικολακόπουλος Παντελής, Κατσαρέας Δημήτριος
ΜΕΑ_313 Ρευστομηχανική Ι Μάργαρης Διονύσιος
ΜΕΑ_314 Μηχανοτρονικά Συστήματα Ασπράγκαθος Νικόλαος, Φασόης Σπήλιος
ΜΕΑ_316 Διοίκηση Παραγωγής και Έργων Αδαμίδης Εμμανουήλ
ΜΕΑ_318 Μετάδοση Θερμότητας Ι Πανίδης Θρασύβουλος
ΜΕΑ_319 Πιθανοθεωρία & Στατιστική Μαλεφάκη Σόνια
Εξάμηνο 6
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_321 Στοιχεία Μηχανών ΙΙ Ανυφαντής Νικόλαος, Νικολακόπουλος Παντελής, Κατσαρέας Δημήτριος
ΜΕΑ_322 Ρευστομηχανική ΙΙ Μάργαρης Διονύσιος
ΜΕΑ_324 Κινηματική Μηχανών & Μηχανισμών Χόνδρος Θωμάς, Κουστουμπάρδης Παναγιώτης
ΜΕΑ_327 Μετάδοση Θερμότητας ΙΙ Πανίδης Θρασύβουλος
ΜΕΑ_328 Υπολογιστικές Μέθοδοι Περδίος Ευστάθιος, Καλαντώνης Βασίλειος
ΜΕΑ_ΔΥ1 Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Γεωργίου Παρασκευάς
Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Εξάμηνο 7
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_411 Δυναμική Μηχανών & Μηχανισμών Χόνδρος Θωμάς
ΜΕΑ_415 Εισαγωγή Στα Πεπερασμένα Στοιχεία Σαραβάνος Δημήτριος, Χρυσοχοΐδης Νικόλαος
ΜΕΑ_416 Θερμοκινητήρες Γεωργίου Δημοσθένης
ΜΕΑ_417 Ρευστοδυναμικές Μηχανές Μάργαρης Διονύσιος
ΜΕΑ_418 Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος Ι Φασόης Σπήλιος
Επιλογής
ΜΕΑ_ΜΕ38 Ελαφρές Κατασκευές Λαμπέας Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΕ4 Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών Παντελάκης Σπύρος, Τσερπές Κωνσταντίνος
ΜΕΑ_ΜΕ5 Εμβιομηχανική Ι Δεληγιάννη Δέσποινα, Μαυρίλας Δημοσθένης, Μηχανετζής Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΕ7 Ειδικά Θέματα Η/Υ Ζώης Δημήτριος
ΜΕΑ_ΜΥ1 Θεωρία Ελαστικότητας Τσερπές Κωνσταντίνος
Κατασκευαστικός Τομέας
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_ΚΥ3 Ρομποτική Ασπράγκαθος Νικόλαος, Κουστουμπάρδης Παναγιώτης
ΜΕΑ_ΚΥ9 Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών Μούρτζης Δημήτριος
Επιλογής
ΜΕΑ_ΚΕ23 Συστήματα & Αυτόματος Έλεγχος ΙΙ Σακελλαρίου Ιωάννης
ΜΕΑ_ΚΕ26 Στοχαστικά Σήματα & Συστήματα Φασόης Σπήλιος
ΜΕΑ_ΚΕ45 Τεχνολογία Ήχου Ανυφαντής Νικόλαος, Δέντσορας Αργύρης
ΜΕΑ_ΚΕ6 Διαγνωστική - Προγνωστική Μηχανών Κατσαρέας Δημήτριος, Νικολακόπουλος Παντελής, Σακελλαρίου Ιωάννης
ΜΕΑ_ΚΕ99 Πρακτική Άσκηση Μούρτζης Δημήτριος
ΜΕΑ_ΚΥ4 Ταλαντώσεις Μηχανολογικών Συστημάτων Δέντσορας Αργύρης
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
Κ500 Διπλωματική εργασία
ΜΕΑ_ΚΥ8 Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων Δέντσορας Αργύρης
Επιλογής
ΜΕΑ_ΚΕ15 Εισαγωγή στα Συστήματα Παραγωγής Μούρτζης Δημήτριος
ΜΕΑ_ΚΕ24 Βιομηχανικός Αυτοματισμός Ασπράγκαθος Νικόλαος, Κουστουμπάρδης Παναγιώτης
ΜΕΑ_ΚΥ1 Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης Δέντσορας Αργύρης, Ασπράγκαθος Νικόλαος
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
Κ500 Διπλωματική εργασία
ΜΕΑ_ΚΥ16 Σχεδιασμός με Υπολογιστή Κατσαρέας Δημήτριος
Επιλογής
ΜΕΑ_ΚΕ12 Τριβολογία στο Σχεδιασμό Μηχανών Νικολακόπουλος Παντελής
ΜΕΑ_ΚΕ18 Δυναμική Ανάλυση Οχημάτων Χόνδρος Θωμάς
ΜΕΑ_ΚΕ21 Μη Συμβατικές Μέθοδοι Κατεργασιών Μούρτζης Δημήτριος
ΜΕΑ_ΚΕ44 Δυναμική αναγνώριση και παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας κατασκευών Φασόης Σπήλιος, Σακελλαρίου Ιωάννης
ΜΕΑ_ΚΥ10 Μηχανές Διακίνησης Υλικών Δέντσορας Αργύρης
Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_413 Θερμικοί Σταθμοί Ισχύος Γεωργίου Δημοσθένης
ΜΕΑ_ΕΥ4 Εμβολοφόρες Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Κούτμος Παναγιώτης
Επιλογής
ΜΕΑ_EE32 Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών Μάργαρης Διονύσιος
ΜΕΑ_EE7 Τεχνολογία Φυσικού Αερίου Μάργαρης Διονύσιος
ΜΕΑ_ΑΜ21 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων I Μενούνου Πηνελόπη
ΜΕΑ_ΕΕ16 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Καλλιντέρης Ιωάννης
ΜΕΑ_ΕΕ37 Συμπιεστή Ροή Καλλιντέρης Ιωάννης
ΜΕΑ_ΕΕ99 Πρακτική Άσκηση Κούτμος Παναγιώτης
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
Ε500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΕΕ17 Φαινόμενα Μεταφοράς Πανίδης Θρασύβουλος
Επιλογής
ΜΕΑ_ΑΜ13 Αεροδυναμική Καλλιντέρης Ιωάννης
ΜΕΑ_ΑΜ24 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙI Μενούνου Πηνελόπη
ΜΕΑ_ΕΕ11 Πειραματική Ρευστοδυναμική Ρωμαίος Αλέξανδρος
ΜΕΑ_ΕΕ13 Καύση & Ρύποι Κούτμος Παναγιώτης
ΜΕΑ_ΕΕ48 Στοιχεία μετρήσεων Αεροπορικού Θορύβου Μενούνου Πηνελόπη
ΜΕΑ_ΕΕ5 Ειδικά Κεφάλαια Μεταφοράς Μάζας & Θερμότητας Πανίδης Θρασύβουλος
ΜΕΑ_ΕΕ50 Υπολογιστικές Μέθοδοι Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
ΜΕΑ_ΕΕ51 Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μάργαρης Διονύσιος, Πανίδης Θρασύβουλος
ΜΕΑ_ΕΥ9 Αεριοστρόβιλοι - Ατμοστρόβιλοι Κούτμος Παναγιώτης
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
Ε500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΕΥ18 Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτηρίων Περράκης Κωνσταντίνος, Πανίδης Θρασύβουλος
Επιλογής
ΜΕΑ_EE49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα Ρωμαίος Αλέξανδρος
ΜΕΑ_ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών Ρωμαίος Αλέξανδρος
ΜΕΑ_ΕΕ35 Θεωρία & Μοντελοποίηση Τυρβωδών Ροών Κούτμος Παναγιώτης, Πανίδης Θρασύβουλος
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_ΜΕ6 Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Ανάλυση Κατασκευών Σαραβάνος Δημήτριος
ΜΕΑ_ΜΥ2 Εισαγωγή στη Μηχανική Σύνθετων Υλικών Κωστόπουλος Βασίλειος, Σαραβάνος Δημήτριος
Επιλογής
ΜΕΑ_ΜΕ10 Εμβιομηχανική ΙΙ Δεληγιάννη Δέσποινα, Μαυρίλας Δημοσθένης, Μηχανετζής Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΕ16 Ανώτερη Αντοχή Υλικών Λαμπέας Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χάρης, Τσερπές Κωνσταντίνος
ΜΕΑ_ΜΕ17 Τεχνολογίες Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών Κατσιρόπουλος Χρήστος
ΜΕΑ_ΜΕ18 Διάδοση και Σκέδαση Κυμάτων Γκορτσάς Θεόδωρος
ΜΕΑ_ΜΕ20 Ανάλυση Μεταλικών Κατασκευών και Οριακής Φόρτισης Αποστολόπουλος Χάρης
ΜΕΑ_ΜΕ21 Φυσική & Χημεία Πολυμερών Μαυρίλας Δημοσθένης
ΜΕΑ_ΜΕ39 Θεωρία Βισκοελαστικότητας Παπανικολάου Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΕ8 Μηχανική με Προηγμένους Η/Υ Ζώης Δημήτριος
ΜΕΑ_ΜΕ99 Πρακτική Άσκηση Κωστόπουλος Βασίλειος
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
Μ500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΜΥ3 Μηχανική Σύνθετων Υλικών Φιλιππίδης Θεόδωρος
Επιλογής
ΜΕΑ_ΜΕ14 Μη Καταστροφικές Δοκιμές και Έλεγχοι Λούτας Θεόδωρος
ΜΕΑ_ΜΕ19 Βασικά Στοιχεία Αεροναυπηγικών Υλικών Παντελάκης Σπύρος, Κατσιρόπουλος Χρήστος
ΜΕΑ_ΜΕ27 Βιοϋλικά Δεληγιάννη Δέσποινα, Μαυρίλας Δημοσθένης, Μηχανετζής Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΕ33 Σχεδιασμός με Ανοχή Βλάβης Κωστόπουλος Βασίλειος, Κοτζακόλιος Αθανάσιος
ΜΕΑ_ΜΕ40 Δυναμική Κατασκευών Σαραβάνος Δημήτριος
ΜΕΑ_ΜΥ13 Θραυστομηχανική και Δομική Ακεραιότητα Λαμπέας Γεώργιος, Τσερπές Κωνσταντίνος
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
Μ500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΜΥ22 Πειραματικές Μέθοδοι σε Σύνθετα Υλικά Κωστόπουλος Βασίλειος
Επιλογής
ΜΕΑ_ΜΕ31 Ανάλυση Σημάτων - Αισθητήρες - Εφαρμογές ΜΚΕ Λούτας Θεόδωρος
ΜΕΑ_ΜΕ32 Κόπωση Αεροναυπηγικών Κατασκευών Κατσιρόπουλος Χρήστος
ΜΕΑ_ΜΕ34 Τεχνητά Όργανα Δεληγιάννη Δέσποινα, Μαυρίλας Δημοσθένης, Μηχανετζής Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΥ12 Σχεδιασμός με Σύνθετα Υλικά Φιλιππίδης Θεόδωρος
Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_ΔΕ6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Καρακαπιλίδης Νίκος
ΜΕΑ_ΔΥ2 Βιομηχανική Διοίκηση Γεωργίου Παρασκευάς
Επιλογής
ΜΕΑ_ΔΕ16 Διαχείριση Περιβάλλοντος & Κυκλική Οικονομία Αδαμίδης Εμμανουήλ, Μουζακίτης Ιωάννης
ΜΕΑ_ΔΕ17 Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ Θεοφανίδης Φαίδων
ΜΕΑ_ΔΕ7 Εργονομία Αδαμίδης Εμμανουήλ
ΜΕΑ_ΔΕ99 Πρακτική Άσκηση Καρακαπιλίδης Νίκος
ΜΕΑ_ΔΥ14 Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων Μαλεφάκη Σόνια
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
Δ500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΔΥ4 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Γεωργίου Παρασκευάς
Επιλογής
ΜΕΑ_ΔΕ10 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Καρακαπιλίδης Νίκος, Λαζανάς Αλέξης
ΜΕΑ_ΔΥ5 Διοίκηση Ποιότητας Μαλεφάκη Σόνια, Μουζακίτης Ιωάννης
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
Δ500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_326 Στρατηγική Διοίκηση της Παραγωγής Αδαμίδης Εμμανουήλ
Επιλογής
ΜΕΑ_ΔΕ11 Υγιεινή - Ασφάλεια Εργασίας Αδαμίδης Εμμανουήλ
ΜΕΑ_ΔΥ8 Τεχνολογία - Καινοτομία - Επιχειρηματικότητα Αδαμίδης Εμμανουήλ
Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Εξάμηνο 7
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_ΑΜ11 Βασικός Σχεδιασμός Αεροχημάτων Καλλιντέρης Ιωάννης
ΜΕΑ_ΑΜ12 Ανάλυση Αεροπορικών Κατασκευών Λαμπέας Γεώργιος
ΜΕΑ_ΑΜ15 Προωθητικά Συστήματα Γεωργίου Δημοσθένης
ΜΕΑ_ΑΜ26 Βασική Αεροδυναμική Καλλιντέρης Ιωάννης
ΜΕΑ_ΑΜ27 Αεροναυπηγικά Υλικά Παντελάκης Σπύρος
Επιλογής
ΜΕΑ_ΑΜ28 Τεχνολογία & Συστήματα Παραγωγής Αεροπορικών Κατασκευών Μούρτζης Δημήτριος
Εξάμηνο 8
Υποχρεωτικά
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_ΑΜ14 Μηχανική Πτήσης Γεωργίου Δημοσθένης
ΜΕΑ_ΑΜ21 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων I Μενούνου Πηνελόπη
ΜΕΑ_ΑΜ30 Διαστημικές Τεχνολογίες Κωστόπουλος Βασίλειος
ΜΕΑ_ΕΕ37 Συμπιεστή Ροή Καλλιντέρης Ιωάννης
Επιλογής
ΜΕΑ_ΑΜ31 Υπολογιστική Αεροδυναμική Καλλιντέρης Ιωάννης
ΜΕΑ_ΑΜ34 Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Αεροπορικών Κατασκευών Λαμπέας Γεώργιος
ΜΕΑ_ΑΜ99 Πρακτική Άσκηση Κούτμος Παναγιώτης
ΜΕΑ_ΜΕ32 Κόπωση Αεροναυπηγικών Κατασκευών Κατσιρόπουλος Χρήστος
Εξάμηνο 9
Υποχρεωτικά
Μ500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΑΜ19 Έλεγχος Πτήσης Σακελλαρίου Ιωάννης
Επιλογής
ΜΕΑ_ΑΜ24 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων ΙI Μενούνου Πηνελόπη
ΜΕΑ_ΑΜ25 Πεπερασμένα Στοιχεία για Αεροναυπηγούς Μηχανικούς Σαραβάνος Δημήτριος, Χρυσοχοΐδης Νικόλαος
ΜΕΑ_ΑΜ33 Δυναμική Αεροπορικών Κατασκευών Σαραβάνος Δημήτριος
ΜΕΑ_ΕΕ48 Στοιχεία μετρήσεων Αεροπορικού Θορύβου Μενούνου Πηνελόπη
Εξάμηνο 10
Υποχρεωτικά
Μ500 Διπλωματική Εργασία
Επιλογής
ΜΕΑ_EE49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα Ρωμαίος Αλέξανδρος
ΜΕΑ_ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών Ρωμαίος Αλέξανδρος
ΜΕΑ_ΑΜ23 Έλεγχος Θορύβου Αεροχημάτων και Αεροακουστικός τους Σχεδιασμός Μενούνου Πηνελόπη