Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων

Γενικά

Κωδικός: 24Π127

Περιγραφή

Εισαγωγή. Ο ρόλος της συγγραφής τεχνικών κειμένων στις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Χαρακτηριστικά της ορθής συγγραφής τεχνικών κειμένων: Η διεργασία της συγγραφής. Αποτίμηση του σώματος των αναγνωστών και σκοπός. Οι δυο συνιστώσες της συγγραφής. Σκοπός και στρατηγική. Προκαταρκτικό γράψιμο, γράψιμο σε σχέδιο και αναθεώρηση. Εξεύρεση και χρησιμοποίηση των πληροφοριών. Ύφος της γραφής τεχνικών κειμένων. Τεχνικές συγγραφής. Εφαρμογές: Αλληλογραφία, έγγραφα διάφορα, μνημόνια, πρακτικά, εκθέσεις προόδου, τεχνικά άρθρα και εκθέσεις, δημοσιεύσεις και άρθρα, προφορική παρουσίαση, αίτηση πρόσληψης, βιογραφικά, εγχειρίδια, πραγματογνωμοσύνες.

Διδάσκοντες

Κωστόπουλος Βασίλειος, Δέντσορας Αργύρης, Καρακαπιλίδης Νίκος, Πανίδης Θρασύβουλος