Μηχανική (Δυναμική)

Γενικά

Κωδικός: 24213

Περιγραφή

Εισαγωγή στη Δυναμική, στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Κινηματική του υλικού σημείου. Δυναμική του υλικού σημείου. Δυναμική συστημάτων υλικών σημείων. Κινηματική του απαραμόρφωτου σώματος. Κινηματική συστημάτων στερεών σωμάτων. Επίπεδη Δυναμική του απαραμόρφωτου σώματος. Μαζικές ροπές αδράνειας. Χωρική Δυναμική του απαραμόρφωτου σώματος. Μηχανικές ταλαντώσεις. Γενικές εξισώσεις της Δυναμικής.

Διδάσκοντες

Κωστόπουλος Βασίλειος