Μαθηματικά Ι

Γενικά

Κωδικός: ΜΕΑ_111

Περιγραφή

Παράγωγος συναρτήσεων μιας μεταβλητής - Κανόνες Παραγώγισης - Παραμετρικές Εξισώσεις - Εφαρμογές Παραγώγου - Αόριστο Ολοκλήρωμα - Μέθοδοι Ολοκλήρωσης - Ορισμένο Ολοκλήρωμα - Εφαρμογές Ορισμένου Ολοκληρώματος - Αριθμητικές Μέθοδοι Ολοκλήρωσης - Υπερβολικές συναρτήσεις - Σειρές Αριθμών - Κριτήρια Σύγκλισης - Σειρές Συναρτήσεων - Κριτήρια Ομαλής Σύγκλισης – Δυναμοσειρές - Γενικευμένα Ολοκληρώματα - Πίνακες - Άλγεβρα Πινάκων - Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων - Απαλοιφή Gauss - Ορίζουσα - Αντίστροφος Πίνακας - Τάξη Πίνακα - Ομογενή και Μη-ομογενή Συστήματα - Γραμμική Ανεξαρτησία διανυσμάτων - Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα - Ιδιότητες Ιδιοτιμών - Ομοιότητα – Διαγωνοποίηση - Δυνάμεις Πινάκων - Πολυώνυμα Πίνακες - Θ. Cayley Hamilton - Σειρές Πινάκων - Διανύσματα στο χώρο - Εσωτερικό και εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων - Τριπλό βαθμωτό γινόμενο διανυσμάτων.

Διδάσκοντες

Μαλεφάκη Σόνια, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος