Περιοχές

Περιοχές:

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής

Διευθυντής τομέα: Λαμπέας Γεώργιος

Γνωστικό αντικείμενο
Οι ερευνητική δραστηριότητα του τομέα καλύπτει τεχνολογίες αιχμής, όπως: αερουλικά και αεροκατασκευές, σύνθετα υλικά, δομές ανεμογεννητριών, νανουλικά και νανομηχανική, νέες υπολογιστικές μεθόδους, εμβιομηχανική και ιστοτεχνολογία, μη καταστροφικό έλεγχο δομικής ακεραιτότητας, ευφυή υλικά.  Το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας χρηματοδοτείται από ανταγωνιστικά κοινοτικά και εθνικά προγράμματα που παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας με αντίστοιχα Πανεπιστήμια, βιομηχανίες και Ερευνητικά Κέντρα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Το ερευνητικό έργο  του Τομέα έχει γίνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα με δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, με τη συγγραφή επιστημονικών βιβλίων από μέλη του τομέα και την έκδοση τους από ξένους εκδοτικούς οίκους, με τη διοργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, με τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και με την συμμετοχή των εργαστηρίων σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον τομέα εντάσσονται:

Άλλα μέλη ΔΕΠ Τομέα:

Ζώης Δημήτριος , Λέκτορας
Λούτας Θεόδωρος , Επίκουρος Καθηγητής (

Μη Καταστροφικός Έλεγχος υλικών και κατασκευών, Παρακολούθηση καλής λειτουργίας κατασκευών, διαγνωστική/προγνωστική περιστρεφόμενων μηχανών, εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης σήματος.

)

Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος

Διευθυντής τομέα: Μάργαρης Διονύσιος

Γνωστικό αντικείμενο

Ενδεικτικές επιστημονικές περιοχές του Τομέα περιλαμβάνουν: θερμοδυναμική, μηχανική των ρευστών, ρευστοδυναμικές μηχανές, καύση, μεταφορά θερμότητας, ενέργειας και μάζας, συστήματα παραγωγής, μετατροπής και διάθεσης ενέργειας, αεροδυναμική, μηχανική πτήσης, υπολογιστική ρευστοθερμοδυναμική, αεροακουστική, θόρυβος αεροχημάτων, τεχνολογίες συστημάτων πρόωσης, τεχνολογίες σχεδιασμού επίγειων αεροπορικών και διαστημικών οχημάτων, πυρηνική τεχνολογία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνολογία φυσικού αερίου, πολυφασικές ροές, τεχνολογίες περιβάλλοντος.


Στον τομέα εντάσσονται:

Άλλα μέλη ΔΕΠ Τομέα:

Μενούνου Πηνελόπη , Επίκουρη Καθηγήτρια (Διδασκαλία και έρευνα στην περιοχή της αεροακουστικής)
Παπαδόπουλος Πολύκαρπος , Επίκουρος Καθηγητής (Υπολογιστική Ρευστοδυναμική και Μεταφορά Θερμότητας, Φερροϋδροδυναμική, Μηχανική Βιορευστών, Αριθμητικές Μέθοδοι, Ηλεκτρομαγνητισμός)

Κατασκευαστικός Τομέας

Διευθυντής τομέα: Νικολακόπουλος Παντελής

Γνωστικό αντικείμενο
Στο ερευνητικό πεδίο τα ενδιαφέροντα του Κατασκευαστικού Τομέα επικεντρώνονται σε πεδία υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος και τεχνολογίες αιχμής όπως: Θεωρία Σχεδιασμού - Ευελιξία και Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής - Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος Παραγωγής - Προγραμματισμός και Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής - Τεχνητή και Υπολογιστική Νοημοσύνη - Ρομποτική - Μηχανοτρονική - Γραφικά με Η/Υ - Τεχνολογία Laser στην Κατεργασίες Υλικών - Τεχνικές Ταχείας Προτυποποίησης - Εργαλειομηχανές και Έλεγχος Αξιοπιστίας - Τεχνικές Ανίχνευσης Βλαβών - Δυναμική Συμπεριφορά Μηχανολογικών Συστημάτων

Στον τομέα εντάσσονται:

Άλλα μέλη ΔΕΠ Τομέα:

Κατσαρέας Δημήτριος , Λέκτορας
Σταυρόπουλος Παναγιώτης , Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης

Διευθυντής τομέα: Αδαμίδης Εμμανουήλ

Γνωστικό αντικείμενο
Οργάνωση παραγωγής και διοίκησης βιομηχανικών μονάδων, στρατηγική διοίκηση, διοίκηση ολικής ποιότητας, στρατηγική παραγωγής, διοίκηση τεχνολογίας και καινοτομίας, τεχνολογική πολιτική, πληροφορικά συστήματα διοίκησης, πληροφορικά συστήματα μάθησης και συνεργασίας, δίκαιο εργασίας, βιομηχανίας και τεχνικών έργων, επιχειρησιακή έρευνα και συστημική, συστήματα προμήθειας διανομής και διαχείρισης προϊόντος, οικονομική ανάλυση, εφαρμοσμένη στατιστική, ποσοτικές μέθοδοι, εργονομία, υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, κριτική θεώρηση της διοίκησης, βιομηχανική κοινωνιολογία, βιομηχανική οικολογία, μοντελοποίηση-προσομοίωση, οργάνωση και διοίκηση διαδικασίας ανάπτυξης προϊόντων.

Στον τομέα εντάσσονται:

Άλλα μέλη ΔΕΠ Τομέα:

Μαλεφάκη Σόνια , Επίκουρη Καθηγήτρια (Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
1. V. P Koutras, S. Malefaki and A.N. Platis, (2013) ``Rejuvenation Effects on the Grid Environment Performance with Response Time Delays using Monte Carlo Simulation." (accepted in Simulation Modelling Practice and Theory)
2. S. Malefaki, N. Limnios and P. Dersin, (2013) ``Reliability of maintained systems under a semi--Markov setting." (accepted in Reliability Engineering & System Safety)
3. ΙIliopoulos, G. and Malefaki, S. (2013). ``Variance reduction of estimators arising from Metropolis-Hastings algorithms." Statistics and Computing, 23(5), 577--587.
4. Chryssaphinou, O., Limnios, N. and Malefaki, S. (2011). "Multi-state Reliability Systems under Discrete Time Semi-Markovian Hypothesis." IEEE Transactions on Reliability, 60(1): 80-87.
5. Malefaki, S. Trevezas, S. and Limnios, N. (2010) "An improved EM and a Stochastic EM algorithm for nonparametric hidden Semi-Markov models." Communications in Statistics - Simulation and Computation, 39(2), 240-261.
6. Malefaki, S. and Iliopoulos, G. (2009). "Simulation from a target distribution based on discretization and weighting." Communications in Statistics - Simulation and Computation, 38(4), 829-845.
7. Malefaki, S. and Iliopoulos, G. (2008). "On convergence of importance sampling to the target distribution." Journal of Statistical Planning and Inference, 138(4), 1210-1225.
8. Malefaki, S. and Iliopoulos, G. (2007). "Simulating from a multinomial distribution with large number of categories." Computational Statistics & Data Analysis, 51(12), 5471-5476.
)