Εργαστήρια

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής

Διευθυντής: Δεληγιάννη Δέσποινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μέλη ΔΕΠ:
Αθανασίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μαυρίλας Δημοσθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Άλλα Μέλη:
Μηχανετζής Γεώργιος, Υπάλληλος ΙΔΑΧ

Το Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών δραστηριοποιείται από το 1981 στους ερευνητικούς τομείς της εμβιομηχανικής και των βιοϋλικών.

Συνοπτικά στον τομέα της Εμβιομηχανικής το εργαστήριο δραστηριοποιείται στους τομείς:

1.     Πειραματική διερεύνηση της μηχαvικής συμπεριφoράς του ιστών (οστού, βαλβίδας, αγγείων κλπ) και μovτελoπoίηση της συμπεριφoράς αυτής.

2.     Διάδοση υπερήχων στο σπογγώδες οστούν:

3.     Κυτταρομηχανική

4.     Μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων αιμοσφαιρίων με τη μέθοδο της μικροπιππέτας

 

Το Εργαστήριο συμμετέχει σε ευρωπαϊκά, διακρατικά και εθνικά προγράμματα στον τομέα των βιοϋλικών από το 1983  καθώς και σε ευρωπαϊκά δίκτυα με αντικείμενο την αξιολόγηση των βιοϋλικών.

 

Συνοπτικά η  κύρια ερευνητική δουλειά του εργαστηρίου στον τομέα των βιοϋλικών  αφορά τους τομείς:

1.     μελέτη και βελτίωση αιμοσυμβατότητας βιοϋλικών

2.     μελέτη τοξικότητας βιοϋλικών

3.     μελέτη και ανάπτυξη βιοϋλικών για ορθοπεδικές εφαρμογές

4.     μελέτη καλλιέργειας διαφόρων τύπων κυττάρων σε βιοϋλικά

5.     βασική μελέτη αλληλεπίδρασης βιοϋλικών - βιολογικού μέσου

6.     μελέτη νανοδομημένων υλικών

7.     ιστοτεχνολογίαΔιευθυντής: Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Πολύζος Δημοσθένης, Καθηγητής
Σαραβάνος Δημήτριος, Καθηγητής
Φιλιππίδης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Λούτας Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων καλύπτει τη διδασκαλία των βασικών μαθημάτων Μηχανικής (Στατική, Δυναμική και Ταλαντώσεις) των Πεπερασμένων Στοιχείων και προσφέρει ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων με αντικείμενο τη μηχανική των συνθέτων υλικών, τον πειραματικό χαρακτρισμό της συμπεριφοράς των Συνθέτων Υλικών και το Σχεδιασμό κατασκευών από ΣΥ και το Μη – Καταστροφικό έλεγχο υλικών και κατασκευών, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης που προσφέρεται από το Τομέα Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής.


Διευθυντής: Παντελάκης Σπύρος, Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Αποστολόπουλος Χάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Λαμπέας Γεώργιος, Καθηγητής
Κερμανίδης Θεόδωρος, Καθηγητής
Παντελάκης Σπύρος, Καθηγητής
Τσερπές Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
Άλλα Μέλη:
Καρβέλης Στέφανος, Ε.Τ.Ε.Π.
Κουτσολιάκου Αρχοντούλα, Γραμματεία

Αντικείμενο του Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών είναι η εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος στην επιστήμη και τεχνολογία των υλικών καθώς και στην αντοχή των υλικών και των δομικών μερών των μηχανολογικών κατασκευών και η διεξαγωγή θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας στα παραπάνω επιστημονικά θέματα. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, το Εργαστήριο προσφέρει μαθήματα που αφορούν στην επιστήμη και τεχνολογία των υλικών, στην μηχανική τους συμπεριφορά, στην αντοχή υλικών και δομικών εξαρτημάτων, στην μηχανική των θραύσεων καθώς και στην ανάλυση κατασκευών και στην αξιολόγηση της δομικής τους ακεραιότητας.

Στο πεδίο της έρευνας, το Εργαστήριο παράγει υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο στις περιοχές της ανάπτυξης και χαρακτηρισμού των υλικών, του υπολογισμού της αντοχής δομικών εξαρτημάτων καθώς και της ανάλυσης και σχεδιασμού αεροναυπηγικών κατασκευών.Το Εργαστήριο συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και κυρίως Ευρωπαϊκών ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων με έμφαση στην αεροναυπηγική και έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για την Ελλάδα για την έρευνα σχετικά με αεροναυπηγικά υλικά και δομές.

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των ερευνητικών του συνεργασιών, το Εργαστήριο έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τα σημαντικότερα ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και με τους μεγαλύτερους ελληνικούς και ξένους βιομηχανικούς φορείς και ιδιαίτερα αυτούς που δραστηριοποιούνται στην αεροναυπηγική.

Τέλος, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, το Εργαστήριο διαθέτει ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, μεγάλη εμπειρία και ικανότητες στους τομείς των μηχανικών δοκιμών, στην ανάλυση και σχεδίαση κατασκευών και στις πειραματικές δοκιμές κατασκευών σε συνθήκες λειτουργίας.

Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Καλλιντέρης Ιωάννης, Καθηγητής

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η αεροδυναμική ανάλυση αεροχημάτων με υπολογιστικές ή άλλες μεθόδους. Εμφαση επίσης, δίνεται στην ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων στην Ρευστομηχανική.


Διευθυντής: Γεωργίου Δημοσθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής

1. Μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων ισχύος, τόσο στην μορφή των Θερμοκινητήρων όσο και την μορφή των Θερμικών Σταθμών Ισχύος με σκοπό την Ηλεκτροπαραγωγή

2. Μελέτη και ανάπτυξη συστημάτων Αεροπορικής Πρόωσης, ιδίως στην περιοχή των Αεροστροβίλων.

Μελέτη και ανάπτυξη υποσυστημάτων των παραπάνω, ιδίως στην περιοχή των συστημάτων Ψύξης, ενίσχυσης της Μεταφοράς Θερμότητας, κλπ.


Διευθυντής: Μάργαρης Διονύσιος, Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Αικατερινάρης Ιωάννης, Καθηγητής

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η Πειραματική και Υπολογιστική Ρευστομηχανική σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.


Διευθυντής: Καούρης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διευθυντής: Σιακαβέλλας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας καλύπτει την διδασκαλία της Πυρηνικής Τεχνολογίας, της Μετάδοσης, Θερμότητας με Ακτινοβολία, Ηλεκτρομαγνητικών και Θερμικών Προβλημάτων σε Ενεργειακά Συστήματα κ.λ.π. καθώς και την διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου, εκτός από την Πυρηνική Τεχνολογία (Σχάση και Σύντηξη) επεκτείνεται και σε μη καταστροφικούς ελέγχους σε αγώγιμα υλικά (κυρίως με θερμογραφία δινορρευμάτων), σε επαγωγική θέρμανση υλικών κλπ. Επίσης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θερμοκινητήρων, σε Θερμικούς Εναλλάκτες και Θερμοδυναμικούς κύκλους.


Διευθυντής: Κούτμος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Πανίδης Θρασύβουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Περράκης Κωνσταντίνος, Λέκτορας
Άλλα Μέλη:
Ζαφείρης Σωτήριος, Ε.Τ.Ε.Π.

Αντικείμενο του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Εφαρμογών Στατιστικής Μηχανικής (ΕΤΘ) είναι η παροχή εκπαίδευσης και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας υψηλής ποιότητας στις επιστημονικές περιοχές της Θερμοδυναμικής, των Φαινομένων Μεταφοράς και της Καύσης και των εφαρμογών αυτών.

Το ΕΤΘ έχει αναπτύξει δεσμούς με Ευρωπαϊκά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας. Το Εργαστήριο είναι μέλος του ERCOFTAC (European Research Community on Flow, Turbulence and Combustion), του EASN (European Aeronautics Science Network Association), και του Ελληνικού Τμήματος του Ινστιτούτου Καύσης (Combustion Institute). Το Εργαστήριο συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και Ευρωπαϊκών ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Το ΕΤΘ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό δίκτυο αριστείας ECATS (NoE on Environmentally Compatible Air Transport System).

Στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, το Εργαστήριο διαθέτει ειδικό εξοπλισμό και υπολογιστικά εργαλεία, μεγάλη εμπειρία και ικανότητες στους τομείς των θερμο-ρευστών και της καύσης. Το ΕΤΘ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ISO/IEC 17025 για την διεξαγωγή δοκιμών. Το ΕΤΘ έχει κατοχυρώσει σε συνεργασία με την EADS δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κατασκευή κεφαλής πολλαπλών αισθητήρων συστήματος ανεμομετρίας θερμού σύρματος με μικροτεχνολογία.

Κατασκευαστικός Τομέας

Διευθυντής: Χρυσολούρης Γεώργιος, Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Ασπράγκαθος Νικόλαος, Καθηγητής

Στο Εργαστήριο διδάσκονται επιστημονικά αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με τις προγραμματιζόμενες εργαλειομηχανές, τη σχεδίαση και κατασκευή τύπων (καλουπιών), τη ρομποτική, το βιομηχανικό αυτοματισμό, και τους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές. Επίσης τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου έχουν αναλάβει τη διδασκαλία των μαθημάτων που σχετίζονται με την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δηλαδή Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρονικά και Ηλεκτρικές Μηχανές προσαρμοσμένα για Μηχανολόγους Μηχανικούς με Μηχανοτρονική προσέγγιση. Οι φοιτητές ασκούνται σε εργαστηριακές ασκήσεις Ηλεκτροτεχνίας, Ρομποτικής, Βιομηχανικού Αυτοματισμού. Οι φοιτητές εκπονούν σπουδαστικές και διπλωματικές εργασίες σε αντικείμενα που σχετίζονται με τα διδασκόμενα μαθήματα αλλά και την έρευνα που διεξάγεται στο εργαστήριο. Πολλές εργασίες εκπονούνται σε συνεργασία με άλλα εργαστήρια και τομείς.


Διευθυντής: Φασόης Σπήλιος, Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Σκαρλάτος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σακελλαρίου Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
Άλλα Μέλη:
Κατωπόδη Σταμάτα, Ε.Ε.Δ.Ι.Π.

Το Εργαστήριο Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων και Αυτοματισμού καλύπτει τα ακόλουθα αντικείμενα: Στοχαστική μοντελοποίηση και εκτίμηση-αναγνώριση μηχανολογικών σημάτων και συστημάτων, ανάλυση και βελτιστοποίηση μηχανολογικών συστημάτων, πρόβλεψη μηχανολογικών σημάτων, αυτόματη διάγνωση και πρόγνωση βλαβών, αυτόματος και ευφυής έλεγχος, ευφυή και αυτοπροσαρμοζόμενα συστήματα, μέτρηση και επεξεργασία στοχαστικών σημάτων-βιομηχανική πληροφορική.


Διευθυντής: Μούρτζης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Χόνδρος Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, όσο και από Ευρωπαϊκές βιομηχανίες.  Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή βιομηχανία, όπως επίσης και με ένα μεγάλο αριθμό εταιριών υψηλής τεχνολογίας.  Το Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς τομείς:

 1. Καινοτομικές Παραγωγικές Διεργασίες
 2. Προηγμένες Τεχνικές Ανθρωποκεντρικού Σχεδιασμού με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας
 3. Σχεδιασμός και Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής.


Διευθυντής: Ανυφαντής Νικόλαος, Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Παπαδόπουλος Χρήστος, Καθηγητής
Δέντσορας Αργύρης, Καθηγητής
Νικολακόπουλος Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής
Κατσαρέας Δημήτριος, Λέκτορας

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ) έχει ως ερευνητικό αντικείμενο την ανάπτυξη θεωρητικών, πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων που σχετίζονται με την ανάλυση και το σχεδιασμό μηχανών, κατασκευών, και βιοατρικών διατάξεων και προϊόντων.  Δραστηριοποιείται στις εξής επιστημονικές περιοχές:

 

 • Μηχανολογικός σχεδιασμός
 • Θεωρία σχεδιασμού
 • Προβλεπτικός σχεδιασμός
 • Σχεδιασμός με περιθώριο αστοχίας
 • Τεχνητή και υπολογιστική νοημοσύνη και εφαρμογές αυτών
 • Δυναμική μηχανών και μηχανισμών
 • Δυναμική περιστρεφομένων μηχανών
 • Ταλαντώσεις μηχανικών συστημάτων
 • Ευστάθεια μηχανικών συστημάτων
 • Τριβολογία και λίπανση,
 • Εφαρμογές της υπολογιστικής τεχνολογίας στο σχεδιασμό
 • Νανοτεχνολογία και εφαρμογές αυτής, κλπ.

 

Εμπλέκεται σε ευρύ φάσμα εργαστηριακών, θεωρητικών και υπολογιστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών που αφορούν τις προηγούμενες επιστημονικές περιοχές. Συμμετέχει ενεργά σε μία σειρά από ερευνητικά δίκτυα και ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του σχεδιασμού όπως είναι το διεθνές δίκτυο Εργαστηρίων ΝΕΤ (Network on Neutron Techniques Standardization for structural integrity), το δίκτυο Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών PROCEN (Product Concurrent Engineering), το τοπικό δίκτο Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών BIOTARGETING (www.biotargeting.gr ),καθώς επίσης και στο τοπικό δίκτυο Εργαστηρίων του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών CMG (Composite Materials Group). Το ΕΣΜ συμμετέχει επίσης σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας. Εκτός από τα τακτικά μέλη ΔΕΠ, στο ΕΣΜ δραστηριοποιούνται έξι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν βασική έρευνα και δύο μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης