Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων

Διευθυντής: Κωστόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Πολύζος Δημοσθένης, Καθηγητής
Σαραβάνος Δημήτριος, Καθηγητής
Φιλιππίδης Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Λούτας Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τηλ: (2610) 997233 / (2610) 997172
Ιστότοπος Εργαστηρίου: http://www.aml.mech.upatras.gr/

Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων καλύπτει τη διδασκαλία των βασικών μαθημάτων Μηχανικής (Στατική, Δυναμική και Ταλαντώσεις) των Πεπερασμένων Στοιχείων και προσφέρει ολοκληρωμένο κύκλο μαθημάτων με αντικείμενο τη μηχανική των συνθέτων υλικών, τον πειραματικό χαρακτρισμό της συμπεριφοράς των Συνθέτων Υλικών και το Σχεδιασμό κατασκευών από ΣΥ και το Μη – Καταστροφικό έλεγχο υλικών και κατασκευών, στο πλαίσιο της εξειδίκευσης που προσφέρεται από το Τομέα Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής.

Έρευνα
Η Ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου καλύπτει τις επιστημονικές περιοχές της Υπολογιστικής Μηχανικής (Πεπερασμένα και συνοριακά στοιχεία, τασική ανάλυση, μεταβατικά φαινόμενα κρούσεων υψηλής και χαμηλής ταχύτητας), των Συνθέτων Υλικών (Μηχανική Συμπεριφορά, Σχεδιασμός ανάλυση και βελτιστοποίηση κατασκευών από Σύνθετα Υλικά, ανάπτυξη και εξέλιξη της βλάβης σε υλικά και κατασκευές, κόπωση, απόσβεση και δυναμική συμπεριφορά κατασκευών από ΣΥ, ευφυή υλικά και κατασκευές) και των Μη – Καταστροφικών ελέγχων και της παρακολούθησης καλής λειτουργίας υλικών και κατασκευών (Ταλαντώσεις, Υπέρηχοι, Ακουστική Εκπομπή, Ακουστο-υπέρηχοι, θερμοκάμερα).
Η διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική και καινοτόμος δραστηριότητα του Εργαστηρίου εξασφαλίζει τη συμμετοχή του σε ανταγωνιστικά, ερευνητικά έργα (κυρίως της ΕΕ) και αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης της ερευνητικής του λειτουργίας.
Τα μέλη του Εργαστηρίου δημοσιεύουν ετησίως σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά Περιοδικά και συμμετέχουν και οργανώνουν διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Στο εργαστήριο εκπονούνται διδακτορικές διατριβές σε αντικείμενα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που εμπίπτουν στο γνωστικό πεδίο του εργαστηρίου. Πολλές από τις διδακτορικές διατριβές έχουν επιστημονική συνάφεια με ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου και χρηματοδοτούνται από αυτά.