Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής

Διευθυντής: Μάργαρης Διονύσιος, Καθηγητής
Μέλη ΔΕΠ:
Αικατερινάρης Ιωάννης, Καθηγητής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο - 26504
Τηλ: (2610) 997193 / 997201 / 997202

Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η Πειραματική και Υπολογιστική Ρευστομηχανική σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Διδασκαλία

Τα μαθήματα που διδάσκονται από το Εργαστήριο είναι:

1)     Ρευστομηχανική

2)     Υπολογιστικές Μέθοδοι

3)     Ρευστοδυναμικές Μηχανές

4)     Τεχνολογία Φυσικού Αερίου

5)     Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών

6)     Πειραματική Ρευστοδυναμική

7)     Συστήματα Αιολικής Ενέργειας

8)     Μηχανική Πτήσης

9)     Τυρβώδη Οριακά Στρώματα

Έρευνα

Οι περιοχές έρευνας του Εργαστηρίου είναι: Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική, Αιολική Ενέργεια, Πολυφασικές ροές, Τεχνολογία Φυσικού Αερίου, Ρευστοδυναμικές Μηχανές, Υπολογιστικές Μέθοδοι.


Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο διαθέτει  πειραματικό και υπολογιστικό εξοπλισμό. Ο πειραματικός εξοπλισμός του Εργαστηρίου αποτελείται από πειραματικές εγκαταστάσεις ροών, όργανα μέτρησης και ανάλυσης και αεροσήραγγες.

Ο υπολογιστικός εξοπλισμός αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγράμματα προσομοίωσης και ανάλυσης ροών.