Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας

Διευθυντής: Σιακαβέλλας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500 ΠΑΤΡΑ
Τηλ: +30 (2610) 997243
Fax: +30 (2610) 997230

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας καλύπτει την διδασκαλία της Πυρηνικής Τεχνολογίας, της Μετάδοσης, Θερμότητας με Ακτινοβολία, Ηλεκτρομαγνητικών και Θερμικών Προβλημάτων σε Ενεργειακά Συστήματα κ.λ.π. καθώς και την διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων. Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου, εκτός από την Πυρηνική Τεχνολογία (Σχάση και Σύντηξη) επεκτείνεται και σε μη καταστροφικούς ελέγχους σε αγώγιμα υλικά (κυρίως με θερμογραφία δινορρευμάτων), σε επαγωγική θέρμανση υλικών κλπ. Επίσης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θερμοκινητήρων, σε Θερμικούς Εναλλάκτες και Θερμοδυναμικούς κύκλους.

Διδασκαλία

1)     Πυρηνική Τεχνολογία: ΣΧΑΣΗ και ΣΥΝΤΗΞΗ (Πυρηvικά Καύσιμα - Πυρηνική Σχάση - Αντιδραστήρες Σχάσεως - Πυρηνική Σύντηξη - Πειραματικές συσκευές και Αντιδραστήρες συντήξεως).

2)     Μετάδοση Θερμότητας με Ακτινοβολία (Νόμοι ακτινοβολίας - Ιδιότητες επιφανειών σε ακτινοβολία - Συντελεστές όψεως - Ισοδύναμα κυκλώματα για ανταλλαγή ακτινοβολίας - Θωρακίσεις ακτινοβολίας - Ακτινοβολία αερίων - Ηλιακή ακτινοβολία).

3)     Ηλεκτρομαγνητικά και Θερμικά Προβλήματα σε Ενεργειακά Συστήματα (Ηλεκτρομαγνητισμός - Ηλεκτρομαγνητικά επαγόμενη θερμότητα σε αγώγιμα υλικά - Μαγνητική ανύψωση  - Ηλεκτρομαγνητο-μηχανικά προβλήματα σε Αντιδραστήρες Συντήξεως - Θερμικά προβλήματα σε  Αντιδραστήρες Σχάσεως - Μαγvητo-ϋδρoδυvαμική μετατρoπή εvέργειας).

4)     Περιβαλλοντολογικά Προβλήματα  Ενεργειακών Συστημάτων.

Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων (μεταπτυχιακό)

Έρευνα

  • Ανάπτυξη μίας "ηλεκτρομαγνητοθερμικής μεθόδου" για μη καταστροφικό έλεγχο σε αγώγιμα υλικά, η οποία συνδυάζει ηλεκτρομαγνητική διέγερση του υλικού, επαγωγική θέρμανση αυτού και επιθεώρηση με μεταβατική υπέρυθρη θερμογραφία. Υπολογιστική διερεύνηση της μεθόδου σε δισδιάστατα και τρισδιάστατα δοκίμια για διάφορους τύπους διεγείροντος πηνίου, καθώς και πειραματική διερεύνηση αυτής με θερμογραφία δινορρευμάτων.
  • Μελέτη συστημάτων για επαγωγική θέρμανση αγωγίμων υλικών. Σχεδιασμός πηνίων για την δημιουργία κατάλληλων μαγνητικών πεδίων.
  • Θερμικοί εναλλάκτες - Θερμοδυναμικοί κύκλοι (σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θερμοκινητήρων). Μελέτη μεταβατικών φαινομένων που χαρακτηρίζουν την μεταφορά θερμότητας μέσω απλών και πολυστρώτων πλακών, που εξομοιώνουν το διαχωριστικό τοίχωμα του γραμμικού θερμικού εναλλάκτη σταθερού όγκου. Ο εναλλάκτης αυτός επιτρέπει την εφαρμογή της αναγεννητικής προθερμάνσεως στον θερμοδυναμικό κύκλο του Lenoir με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμικής αποδόσεως αυτού.
  • Πυρηνική Σύντηξη: Ανάλυση και πρόβλεψη μεταβατικών ηλεκτρομαγνητο-μηχανικών φαινομένων (αλληλεπίδραση μαγνητικών πεδίων και δομικών στοιχείων του αντιδραστήρα) σε αντιδραστήρες συντήξεως τύπου Tokamak.
  • Πυρηνική Σχάση: Νετρονική, Μετάδοση Θερμότητας σε Αντιδραστήρες Σχάσεως.
  • Μετρήσεις πυρηνικής (ραδιενεργού) ακτινοβολίας.

Εξοπλισμός

1) Πειραματικές διατάξεις για την μελέτη επαγωγικής θερμάνσεως αγώγιμων υλικών.

2) Πειραματικές διατάξεις για μη καταστροφικό έλεγχο αγώγιμων υλικών με θερμογραφία δινορρευμάτων.

3) Μετρητικές διατάξεις πυρηνικής ακτινοβολίας.

4) Μετρητικές διατάξεις θερμικής ακτινοβολίας.

5) Σταθμοί Εργασίας, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και λογισμικό για προσομοίωση με υπολογιστή.