Υποτροφίες / Προγράμματα

Όλες | Φοιτητικά Θέματα (8 Νέες) | Υποτροφίες / Προγράμματα | Θέσεις ΔΕΠ / ΕΤΕΠ | Νέα Τμήματος | Εκδηλώσεις | Συνέδρια / Σεμινάρια | Erasmus | Διακρίσεις | Μεταπτυχικά Θέματα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΤΟΥ ΤΜΑΜ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...

10/10/2018, Υποτροφίες / Προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΤΟΥ ΤΜΑΜ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Θέση για Εκπόνηση Έρευνας και Διδακτορικής Διατριβής (με χρηματοδότηση)

21/03/2018, Υποτροφίες / Προγράμματα

Περιγραφή Η ερευνητική ομάδα Μηχανικής Κατασκευών και Ευφυών Υλικών προκηρύσσει 1 θέση Υποψήφιου Διδάκτορα με θέμα: Μοντελοποίηση κρούσεων σε σύνθετα υλικά για αεροπορικές κατασκευές με τη μέθοδο της αν...

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2017-18

23/01/2018, Υποτροφίες / Προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙ...

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων

23/01/2018, Υποτροφίες / Προγράμματα

Αναζητούνται ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι διδάκτορες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα εξής επιστημονικά πεδία: 1. Ανάπτυξη διαγνωστικών και προγνωστικών μεθοδολογιών για την εκτίμηση της εναπομένο...

Επί πληρωμή θέσεις πρακτικής άσκησης στην ESA

21/11/2017, Υποτροφίες / Προγράμματα

Δείτε το σύνδεσμο http://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Apply_now_for_new_Young_Graduate_Trainee_opportunities