Νέα Τμήματος

Όλες | Φοιτητικά Θέματα (5 Νέες) | Υποτροφίες / Προγράμματα | Θέσεις ΔΕΠ / ΕΤΕΠ | Νέα Τμήματος | Εκδηλώσεις | Συνέδρια / Σεμινάρια | Erasmus | Διακρίσεις | Μεταπτυχικά Θέματα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατό...

21/12/2018, Νέα Τμήματος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 575 / 17-12-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακ...

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΑΜ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΒΛΑΒΗΣ

20/12/2018, Νέα Τμήματος

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΑΜ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΒΛΑΒΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΑΜ – ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

20/12/2018, Νέα Τμήματος

ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019 ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΑΜ – ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Ημερήσια Διάταξη Συνέλευσης 10 (2018-2019)

17/12/2018, Νέα Τμήματος

Ημερήσια Διάταξη Συνέλευσης 10 (2018-2019)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

07/12/2018, Νέα Τμήματος

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019