Νέα Τμήματος

Όλες | Φοιτητικά Θέματα (8 Νέες) | Υποτροφίες / Προγράμματα | Θέσεις ΔΕΠ / ΕΤΕΠ | Νέα Τμήματος | Εκδηλώσεις | Συνέδρια / Σεμινάρια | Erasmus (1 Νέα) | Διακρίσεις | Μεταπτυχικά Θέματα (1 Νέα)


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

18/02/2019, Νέα Τμήματος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/80

Έγκριση Πρακτικού - Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρ...

07/02/2019, Νέα Τμήματος

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 73872 / 18.12.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση  έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κ...

Ενημέρωση για Προγραμματισμένες Εργασίες Αναβάθμισης του Παθητικόυ/Ενεργού Δικτυακού Εξοπλισμού στο Κτίριο των Βαρεών Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών.

04/02/2019, Νέα Τμήματος

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκτός απροόπτου προγραμματίζονται εργασίες αποξήλωσης, αναβάθμισης και τακτοποίησης του παθητικού και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού του Κατανεμητή  Κ.16.00 των Βαρέων Μηχανολόγων Μηχανι...

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡ. 11 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

17/01/2019, Νέα Τμήματος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡ. 11 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΞΙ (6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατό...

21/12/2018, Νέα Τμήματος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 575 / 17-12-2018 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακ...