Ανακοινώσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η΄ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

12/09/2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η΄ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018


Συνημμένα Αρχεία

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2017 ΜΕ ΑΔΑ (3).pdf