Ακαδημαϊκό Έτος

Τo Ακαδημαϊκο Ημερολόγιο Έτους 2017-2018 (115/25.4.2017)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων: 28/08/2017
Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων: 22/09/2017

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Έναρξη μαθημάτων: 02/10/2017
Λήξη μαθημάτων: 12/01/2018
Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων: 22/01/2018
Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων: 09/02/2018

Παραδόσεις μαθημάτων και εξετάσεις δεν διενεργούνται:
Την 28η Οκτωβρίου
Την 17η Νοεμβρίου
Την 30η Νοεμβρίου
Από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου
Την 30η Ιανουαρίου

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Έναρξη μαθημάτων: 19/02/2018
Λήξη μαθημάτων: 01/06/2018
Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων: 11/06/2018
Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων: 30/06/2018

Παραδόσεις μαθημάτων και εξετάσεις δεν διενεργούνται:
Την Καθαρά Δευτέρα
Την 25η Μαρτίου
Κατά τις διακοπές του Πάσχα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων:   Θα ορισθεί από τη Σύγκλητο
Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων:       Θα ορισθεί από τη Σύγκλητο