Ακαδημαϊκό Έτος

Τo Ακαδημαϊκο Ημερολόγιο Έτους 2018-2019 (424/12711/24-4-2018)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων:   27-08-2018
Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων:       21-09-2018

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Έναρξη μαθημάτων: 01-10-2018
Λήξη μαθημάτων: 11-01-2019
Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων: 21-01-2019
Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων: 08-02-2019

Παραδόσεις μαθημάτων και εξετάσεις δεν διενεργούνται:
Την 28η Οκτωβρίου
Την 17η Νοεμβρίου
Την 30η Νοεμβρίου
Από την 23η Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου
Την 30η Ιανουαρίου

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Έναρξη μαθημάτων: 18-02-2019
Λήξη μαθημάτων: 31-05-2019
Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων: 10-06-2019
Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων: 28-06-2019

Παραδόσεις μαθημάτων και εξετάσεις δεν διενεργούνται:
Την Καθαρά Δευτέρα
Την 25η Μαρτίου

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Έναρξη Τμηματικών Εξετάσεων:   Θα ορισθεί από τη Σύγκλητο
Λήξη Τμηματικών Εξετάσεων:       Θα ορισθεί από τη Σύγκλητο