Δικαιολογητικά

Ενημέρωση: από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αλλάζει η διαδικασία ανάθεσης και δήλωσης της σπουδαστικής και διπλωματικής εργασίας. Επισυνάπτουμε τις νέες οδηγίες εκπόνησης σπουδαστικής και διπλωματικής εργασίας που θα ισχύουν στο εξής, καθώς και το έντυπο δήλωσης διπλωματικής εργασίας, το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται από το φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή και να κατατίθεται στη Γραμματεία.


Προσοχή: Τα αρχεία των poster θα πρέπει να έχουν όνομα αρχείου στη μορφή POSTER_EPONYMO_ONOMA_AM.pdf (με αγγλικούς χαρακτήρες, πχ POSTER_VASILEIOS_VASILEIOU_1234.pdf) και μέγεθος μικρότερο των 2ΜΒ. Σε περίπτωση που το αρχείο είναι μεγαλύτερο του επιτρεπτού ορίου, το αρχείο δε θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη περιοχή του site.