Εγγραφές/ Μετεγγραφές

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ
Πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ 67859/Β1/5-7-2006, δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετεγγραφή στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών έχουν όσοι εισάγονται στα παρακάτω Τμήματα:
  1. Μηχανολόγων Μηχανικών, Ε.Μ.Π.
  2. Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.
  3. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και
  4. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας