Καλλιντέρης Ιωάννης

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969406
Fax:
(2610) 969406
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Ε.Μ.Π. (1985). Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Αεροναυπηγών του ΜΙΤ (1989). Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων στην περιοχή της Αεροδυναμικής και Μηχανικής των Ρευστών γενικότερα, με έμφαση στον Αεροδυναμικό Σχεδιασμό αεροχημάτων.Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών