Κούτμος Παναγιώτης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 997244 / (2610) 991497
Fax:
(2610) 997271 / (2610) 997244
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο κ. Κούτμος απεφοίτησε από το Παν. Πατρών το 1981 (Dipl. Mech. Eng., Hnrs) και έλαβε το D.I.C  και το Διδακτορικό Δίπλωμα το 1985 από το Τομέα Ρευστών του Imperial College (London, UK) στην υπολογιστική και πειραματική διερεύνηση θερμοροικών διεργασιών σε συστήματα Αεριοστροβίλων. Παρέμεινε στο Τομέα Ρευστων του Imperial College ως βοηθός ερευνητής μέχρι το 1990 όπου ανέπτυξε και εφάρμοσε καινοτόμες μεθοδολογίες και συστήματα μέτρησης ροής και καύσης Laser-Doppler Velocimetry, εργαλεία Υπολογιστικής Θερμορευστομηχανικής και μοντέλα τύρβης και καύσης με χρηματοδότηση και σε συνεργασία με  Rolls-Royce plc, DERA, British Aerospace και τοπική βιομηχανία. Το 1989 του απενεμήθη το βραβείο "Thomas Bernard Hall Prize" από το IMechE (UK) για πρωτότυπη εργασία στα ανωτέρω θέματα. Από το 1990, είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και εργάζεται στο Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής του Τομέα Ενέργειας, Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος (ΕΑΠ), με ερευνητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, την ΓΓΕΤ και το Παν. Πατρών στην περιοχή των ρευστοθερμοχημικών διεργασιών σε Ενεργειακά Συστήματα και ΜΕΚ. Είναι  Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνικής Θερμοδυναμικής. Έχει συνεισφέρει περισσότερες από εξήντα εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια στα ανωτέρω πεδία εκ των οποίων ένα χαρακτηριστικό δείγμα δίδεται κατωτέρω.

Marazioti, P. and Koutmos, P. (2009) "Simulations of combustion roar in turbulent attached and lifted turbulent methane jet flames" Journal of Engineering Transactions, CAMES

Marazioti, P., Koutmos, P and Giannakis, G. (2007) "A global oxidation scheme for propane-air combustion suitable for use into complex reacting flow computations" Journal of Engineering Transactions, CAMES, Vol. 55, No 4, pp 293-316.

KOUTMOS, P. AND MAVRIDIS, C. (2000) "A study of partial extinction and reignition effects in turbulent jet flames of CH4 and CO/H2/N2 with a two-scalar reactedness-mixture fraction PDF model" COMBUSTION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 154, pp. 31-55.

KOUTMOS, P. (1999),"A Damkohler number description of local extinction in turbulent CH4 jet diffusion flames", FUEL, 78(5), pp. 623-626.

BAKROZIS, A., PAPAILIOU, D. AND KOUTMOS, P. (1999) "An experimental study of turbulent non-premixed reacting wakes past a 2D square cylinder", COMBUSTION AND FLAME, 119, pp. 291-306.

KOUROUNIS, A., PAPAILIOU, D. AND KOUTMOS, P. (1998)"A turbulent boundary layer-wake interaction study'' PROGRESS IN ASTRONAUTICS AND AERONAUTICS (AIAA), 182, pp. 191-208.

KALOGIROU, I., PAPAILIOU, D. AND KOUTMOS, P.(1996)"Turbulent mixing processes in a low NOx (RQL) combustor module" 26th INT. SYMPOSIUM ON COMBUSTION, THE COMBUSTION INSTITUTE, NAPLES, ITALY, JULY 28-AUGUST 2.

KOUTMOS, P. (1995) "Experimental and numerical investigation of the flow within a convoluted trailing edge mixer", INT. JOURNAL OF FLIGHT SCIENCES AND SPACE RESEARCH, 18, pp. 383-389.

KOUTMOS, P. AND McGUIRK, J.J. (1991) "Isothermal modelling of gas turbine combustors: A computational study", JOURNAL OF PROPULSION AND POWER (AIAA), 7 (6), pp. 1064-1071.

KOUTMOS, P. AND McGUIRK, J.J. (1984) "Internal flow field measurements in a model can-type gas turbine combustion chamber" "LASER ANEMOMETRY IN FLUID MECHANICS", Adrian, R.J.; Durao, D.F.G.; Durst, F.; Mishina,H.; Whitelaw, J.H. (EDS.), LADOAN PUBL., pp. 305-317.

Google Scholar: Κούτμος Παναγιώτης


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών