Μαραζιώτης Ευάγγελος

Θέση: Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές
Τηλέφωνο:
(2610) 997241
Fax:
(2610) 997241
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

Πτυχιούχος Φυσικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Διδάκτωρ Πυρηνικής Τεχνολογίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1998, κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Προηγούμενα, κατείχε θέσεις Μόνιμου Επιμελητή του Εργαστηρίου Πυρηνικής (1979-1982), Λέκτορα (1982-1986) και Επίκουρου Καθηγητή (1986-1998) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ερευνητική δραστηριότητα και το δημοσιευμένο έργο του εστιάζεται στους τομείς: Ανίχνευση και μέτρηση της Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος και εκτίμηση του βαθμού διακινδύνευσης του πληθυσμού, Μελέτη και διαχείριση της ποιότητας του φυσικού Ατμοσφαιρικού συστήματος και του αέρα των εσωτερικών χώρων, Διερεύνηση των φυσικών διεργασιών και εκτίμηση των πηγών (Ραδόνιο-Αεροζόλς), Παρακολούθηση και μέτρα προστασίας του Ραδονίου των οικοδομών, Μέτρηση των αερίων και σωματιδιακών ρυπαντών και εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου της ποιότητας του Αέρα των μεγάλων πόλεων, Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την εφαρμογή των Πυρηνικών Τεχνικών στη Βιομηχανία, το Περιβάλλον και την έρευνα.