Μάργαρης Διονύσιος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 997193 / (2610) 997202
Fax:
(2610) 997202
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές: Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, (1977), Διδακτορικό δίπλωμα, (1990) - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών -Πανεπιστημίου Πατρών. Επαγγελματική δραστηριότητα: Βοηθός-Ερευνητής (1977-1980), Επιστημονικός  Συνεργάτης (1980-1992), Λέκτορας (1992-1997), Επίκουρος Καθηγητής (1997-2008), Αναπληρωτής Καθηγητής (2008-Σήμερα) - Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Συγγραφή 13 Διδακτικών Βιβλίων ή Πανεπιστημιακών Παραδόσεων. Εποπτεία  Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πολυφασικές ροές αερίων-υγρών-στερεών σωματιδίων. Ρευστοδυναμικές μηχανές. Τεχνολογία φυσικού αερίου. Μελέτη ανεμοκινητήρων. Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ΕΑΒ, ΓΓΕΤ, ΕΟΜΜΕΧ, ΓΓΑ, CEC-THERMIE, ΠΑΒΕΤ κλπ. Δημοσιεύσεις περίπου 120 εργασιών σε περιοδικά και συνέδρια. Επιστημονικές-επαγγελματικές οργανώσεις: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλ. Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων (ΠΣΔΜ-Η), European Mechanics Society (EUROMECH), American Society of Mechanical Engineers (ASME), American Institute of Aeronautics and Astronautics (ΑΙΑΑ), American Helicopter Society (AHS).

Google Scholar: Μάργαρης Διονύσιος


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών