Πανίδης Θρασύβουλος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 997242 / (2610) 969436
Fax:
(2610) 997271
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Μηχανολόγων του Πανεπιστημίου Πατρών από όπου πήρε το Δίπλωμα του (1980) και το Διδακτορικό του (1991). Εργάζεται στο Τμήμα από το 1980 που προσλήφθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης και από το 2000 είναι Επίκουρος Καθηγητής. Εργάστηκε για ένα εξάμηνο ως Επισκέπτης Ερευνητής, στο Πανεπιστήμιο Martin Luther, Merseburg, Γερμανία (1995). Διδάσκει μαθήματα στην περιοχή των ρευστοθερμικών φαινομένων και της τύρβης και σχετικά με πειραματικές τεχνικές και μετρήσεις. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε προβλήματα πολυφασικών ροών, τύρβης και καύσης με πειραματικές και υπολογιστικές τεχνικές, και εφαρμογές σε προβλήματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αεροναυτικής. Έχει συμμετάσχει σε ικανό αριθμό Ερευνητικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με Ελληνικούς και ξένους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και έχει δημοσιεύσει άνω των 100 εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει επιβλέψει έξι διδακτορικές διατριβές που ολοκληρώθηκαν και επιβλέπει την εκπόνηση άλλων πέντε.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

Google Scholar: Πανίδης Θρασύβουλος

 


Τομείς έρευνας

Γενικά: Ρευστοθερμικά Φαινόμενα, Διφασικές Ροές, Ενέργεια, Καύση, Τεχνικές Μετρήσεων

Ειδικά: Τύρβη, Συνεκτικές ροϊκές δομές, Καύση, Διάσπαρτες διφασικές ροές (ροές φυσαλίδων, σταγόνων), Ροή σε πορώδη μέσα, Μεθοδολογίες HWA πολλαπλών αισθητήρων, LDV, PDA, PIV.


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών