Σιακαβέλλας Νικόλαος

Θέση: Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές
Διευθυντής Εργαστηρίου: Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας
Τηλέφωνο:
(2610) 997243 / (2610) 997898
Fax:
(2610) 997241
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

Πτυχίο Φυσικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1973. D.E.A. «Physique des Gaz et des Plasmas», Universite de Paris-Sud, Centre d'Orsay, 1975. Doctorat 3e Cycle σε «Fusion Thermonucleaire Controlee», Universite de Paris-Sud, Centre d'Orsay, 1978. Από τον Ιούνιο του 2007 κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πιο πριν (Απρ. 1982 - Μάϊος 2007) κατείχε θέσεις Επιμελητή του Εργαστηρίου Πυρηνικής Τεχνολογίας και στη συνέχεια Λέκτορα και Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά το χρονικό διάστημα από Σεπτ. 1975 έως Ιουν. 1981 κατείχε θέση ερευνητή, αρχικά στην Γαλλική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (CEA) και στην συνέχεια στην ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (E.D.F.). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα παρακάτω πεδία: Ανάπτυξη αριθμητικών και αναλυτικών μεθόδων για την μελέτη ηλεκτρομαγνητικών και θερμικών φαινομένων σε μηχανολογικά συστήματα, Μοντελοποίηση συζευγμένων Ηλεκτρομαγνητικών - Μηχανικών και Ηλεκτρομαγνητικών - Θερμικών συστημάτων, Μη καταστροφικοί έλεγχοι σε αγώγιμα υλικά, Mετάδοση Θερμότητας, Θερμικοί εναλλάκτες.

Google Scholar: Νικόλαος Σιακαβέλλας


Διδασκαλία

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών