Περράκης Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: Λέκτορας
Τηλέφωνο:
(2610) 969435 / (2610) 997245
Fax:
(2610) 997271
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Μηχανολόγων του Παν/μίου Πατρών από όπου πήρε το Δίπλωμα του (1980) και το Διδακτορικό του (1991). Εργάζεται στο Τμήμα από το 1980 ως Επιστημονικός Συνεργάτης και από το 1992 είναι Λέκτορας. Διδάσκει μαθήματα στην περιοχή της Θερμοδυναμικής της Πρόωσης, και της Τύρβης,. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται σε προβλήματα τύρβης, ελεύθερων τυρβωδών ροών, μεγάλης κλίμακας ροϊκών δομών και καύσης με πειραματικές και υπολογιστικές τεχνικές, και εφαρμογές σε προβλήματα ενέργειας, περιβάλλοντος και αεροναυτικής. Έχει συμμετάσχει σε ικανό αριθμό Ερευνητικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με Ελληνικούς και ξένους φορείς και έχει δημοσιεύσει εργασίες του σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων.

Ενδεικτικοί τίτλοι θεμάτων με τα οποία ασχολείται:

Τυρβώδεις δομές - Καύση: Στροβιλώδεις δομές ,ελεύθερες τυρβώδεις ροές.  Σχήματα καύσης και περιορισμός εκπομπών ρύπων σε βιομηχανικούς φούρνους.

Πειραματικές τεχνικές:  Οπτικές μέθοδοι απεικόνισης και μέτρησης ροϊκών πεδίων, PIV (Particle Ιmage velocimetry), Ανεμομετρία Θερμού Σύρματος (Hot Wire Anemometry), Διατάξεις μέτρησης θερμοκρασίαςΔιδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών