Παντελάκης Σπύρος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969498
Fax:
(2610) 997190
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών. Από τον Σεπτέμβριο του 2009 έως τον Σεπτέμβριο 2013 Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Αντιπρόεδρος του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων Αεροναυπηγικής (EASN) από το 2008. Διατέλεσε εκπρόσωπος των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Έρευνα στην Αεροναυπηγική (ACARE) και Πρόεδρος της Επιτροπής της ACARE για το ανθρώπινο δυναμικό στην Αεροναυπηγική. Από το 2015 μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Εταιρίας (ΕΑΒ) και από τον Δεκέμβριο του 2016 μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Εταιρίας Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ). Πρόεδρος της Ελληνικής Μεταλλουργικής Εταιρείας (ΕΜΕ) για την περίοδο 2008-2010. Έχει εμπειρία περίπου 40 ετών στην περιοχή της επιστήμης των υλικών και της μηχανικής συμπεριφοράς υλικών και δομικών στοιχείων ενώ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 διεθνή ερευνητικά προγράμματα, στα περισσότερα ως επιστημονικός υπεύθυνος. Κριτής διεθνών και εθνικών ερευνητικών έργων και κριτής άρθρων σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Συγγραφέας σειράς Πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, κεφαλαίων σε διεθνή διδακτικά βιβλία καθώς και περισσοτέρων από 220 δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Πρόεδρος σε 20 περίπου διεθνή και σε έναν αριθμό εθνικών επιστημονικών συνεδρίων και μέλος της επιστημονικής επιτροπής σε περισσότερα από 50 διεθνή συνέδρια. Επιβλέπων σε περισσότερες από 15 διδακτορικές διατριβές και μέλος της εξεταστικής επιτροπής πολλών δεκάδων διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έξω από αυτό σαν εξωτερικός εξεταστής.

 

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  • Tserpes K.I., Stamopoulos, A.G., Pantelakis, S.G. (2016). “A numerical methodology for simulating the mechanical behavior of CFRP laminates containing pores using X-ray computed tomography data”, Composites Part B: Engineering 102, 122-133
  • P. Polydoropoulou, Ch. V. Katsiropoulos and Sp.G. Pantelakis. “The Synergistic Effect of CNTs and Flame Retardants on the Mechanical Behavior of Aerospace Epoxy Resin”, in Polymer Engineering and Science, 2016, http://doi.org/10.1002/pen
  • Sp. G. Pantelakis, P. V. Polydoropoulou and Ch. V. Katsiropoulos. Fatigue behaviour of innovative multifunctional epoxy resins”, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (2017), 40: 1530-1537.doi:http://doi.org/10.1111/ffe.12604
  • A.G. Stamopoulos, K. I. Tserpes, Sp. G. Pantelakis. Multiscale finite element prediction of shear and flexural properties of porous CFRP laminates            utilizing X-ray CT data”, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, https://doi.org/10.1016/j.tafmec.2017.04.020
  • E. Moutsompegka,  K.I. Tserpes,  P. Polydoropoulou,  C. Tornow,  M. Schlag,  K.Brune,  B. Mayer, S. Pantelakis. Experimental study of the effect of pre-bond contamination with de-icing fluid and ageing on the fracture toughness of composite bonded joints”, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (2017), 40:1581-1591.https://doi.org/10.1111/ffe.12660
  • M. C. Vasco, A. N. Chamos, Sp. G. Pantelakis. Effect of environment’s aggressiveness on the corrosion damage evolution and mechanical behavior  of AA 2024-T3”, Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures (2017), 40:15511561.https://doi.org/10.1111/ffe.12651

Google Scholar: Παντελάκης Σπύρος


Τομείς έρευνας

Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών με έμφαση στην Αεροναυπηγική.

Ειδικότερα:

- Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών, Δομική Ακεραιότητα, Μηχανική της Βλάβης, Πειραματική Θραυστομηχανική, Κόπωση Αεροπορικών Υλικών και Κατασκευών, Γηράσκον Αεροσκάφος, Χαρακτηρισμός και Διαδικασίες Παρασκευής Πολυμερών, Θερμοσκληρυνόμενα και Θερμοπλαστικά Σύνθετα Υλικά, Νανοσύνθετα και Νανοκρυσταλλικά Υλικά, Πολυλειτουργικά και Αυτοεπουλώμενα Υλικά


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών