Κωστόπουλος Βασίλειος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969443 / (2610) 969441
Fax:
(2610) 969417
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, 1980.

Διδακτορικό Δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μηχανολόγων), 1987.

  • Μέλος του Advisory Council for Aeronauticse Research in Europe (ACARE)
  • 2003 - 2006 Εθνικός Εκπρόσωπος στην επιτροπή του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ για την Αεροναυπηγική
  • 2007 - σήμερα Εθνικός Εκπρόσωπος στην επιτροπή του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ για τις Μεταφορές (περιλαμβανομένης της Αεροναυπηγικής)
  • Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συνθέτων Υλικών (ESCM).

Μέλος της Επιστημονικής Εκδοτικής Επιτροπής των Περιοδικών

  • 'Composite Science and Technology'
  • 'Mechanics of Advanced Materials and Structures'
  • 'Research & Reviews in Polymers'
  • 'International Journal of Aerospace Engineering'

Κριτής επιστημονικών εργασιών σε 32 διεθνή περιοδικά και αξιολογητής ερευνητικών έργων στην Ελλάδα και Διεθνώς.

101 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

157 παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

4 βιβλία (2 διεθνή και 2 ελληνικά)

6 κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά συγγράμματα

32 προσκεκλημένες διαλέξεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

Συν-διοργανωτής και μέλος της επιστημονικής επιτροπής 38 διεθνών συνεδρίων

Κύριος επιβλέπων 14 διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί

Πατέντες: 2 ευρωπαϊκές και 5 εθνικές.

Google Scholar: Κωστόπουλος Βασίλειος


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών