Πολύζος Δημοσθένης

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969442 / (2610) 995392
Fax:
(2610) 969443
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές: 1981-Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών, 1987- Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

A. Υπολογιστική Μηχανική: Αριθμητική ανάλυση με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων και τη μέθοδο συνοριακών στοιχείων διπλής αμοιβαιότητας. Αριθμητική ανάλυση με τη μέθοδο των τοπικών ολοκληρωτικών εξισώσεων χωρίς διακριτοποίηση. Υβριδικές μέθοδοι.

B. Εφαρμοσμένη Μηχανική: Αναλυτική και αριθμητική επίλυση ευθέων και αντιστρόφων προβλημάτων σκέδασης και διάδοσης ακουστικών, ηλεκτρομαγνητικών, ελαστικών, θερμοελαστικών και βαθμοελαστικών κυμάτων. Μελέτη φαινομένων κυματικής διάδοσης σε σύνθετα, μη-ομογενή υλικά και βιουλικά. Τεχνικές ομογενοποίησης, τεχνικές μη καταστροφικού ελέγχου (ακουστική εκπομπή, υπέρηχοι, ακουστο-υπέρηχοι). Μηχανικές ταλαντώσεις, απομόνωση ταλαντώσεων. Θεωρίες ελαστικότητας ανώτερων βαθμίδων.

Ανάπτυξη Λογισμικού

BEAP (Boundary Element Analysis Program): Λογισμικό Μεθόδου Συνοριακών Στοιχείων (FORTRAN, C++) το οποίο λύνει προβλήματα γραμμικής ελαστικότητας, θερμοελαστικότητας, ηλεκτρομαγνητισμού, αλληλεπίδρασης ελαστικού ακουστικού μέσου,  μικρομηχανικής, σκέδασης και διάδοσης κυμάτων.

Google Scholar: Πολύζος Δημοσθένης


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών