Φασόης Σπήλιος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969495 / (2610) 969492
Fax:
(2610) 969495 / (2610) 969492
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο καθηγητής κ. Φασόης έλαβε το Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού το 1982 από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), και το M.Sc. και Διδακτορικό Δίπλωμα στην επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Wisconsin - Madison (HΠΑ) το 1984 και 1986, αντίστοιχα. Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων & Αυτοματισμού, ενώ έχει υπηρετήσει και στο καθηγητικό προσωπικό του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Michigan (Ann Arbor, ΗΠΑ, 1986-1992). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην επιστημονική περιοχή των στοχαστικών μηχανολογικών συστημάτων & αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένων της αναγνώρισης δυναμικών συστημάτων, συστημάτων αεροσκαφών και της παρακολούθησης της υγείας κατασκευών.

Εχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ελλάδα, και έχει δημοσιεύσει άνω των 160 εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων.

Ο κ. Φασόης συμμετέχει σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων, έχει διατελέσει Associate Editor του επιστημονικού περιοδικού Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control (American Society of Mechanical Engineers), Guest Editor  Θεματικών Εκδόσεων του ιδίου περιοδικού καθώς και του IEEE Control Systems Magazine, ενώ συμμετέχει στο Editorial Board του Journal of Mechanical Systems and Signal Processing.

Google Scholar: Φασόης Σπηλιος


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών