Δεληγιάννη Δέσποινα

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο:
(2610) 969489
Fax:
(2610) 969464
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1980. Διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, 1991 (Εμβιομηχανική των Οστών). Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών από το 2009. Η ερευνητική της δραστηριότητα περιλαμβάνει: εμβιομηχανική του μυοσκελετικού συστήματος, διάδοση υπερήχων στα οστά για διάγνωση παθολογικών καταστάσεων, σχεδιασμό και ανάλυση συστημάτων οστεοσύνθεσης, κυτταρομηχανική και ιστοτεχνολογία.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

  • V. KALERIDIS, G. ATHANASSIOU, D. DELIGIANNI and Y. MISSIRLIS, Slow flow of passive neutrophils and sequestered nucleus into micropipette. Journal of Clinical hemorheology and microcirculation 45(1), 2010, 53-65.
  • PA KOKKINOS, R WRIGHT, PB. KIRBY, AND DD. DELIGIANNI, Differential Regulation of Osteoblasts by Microstructural Features of Titanium Substrata. Trends Biomater. Artif. Organs 26(1), 2012, 16-24.
  • I P I PAGOULATOU, I-E TRIANTAPHYLLIDOU, DH. VYNIOS, DJ. PAPACHRISTOU, E KOLETSIS, D DELIGIANNI, D MAVRILAS, Biomechanical and structural alterations followed decellularization of bovine pericardial tissues for use as scaffold in tissue engineering. J Mater Sci Mater Med 23(6) (2012), 1387-1396.
  • PA PA KOKKINOS, PG KOUTSOUKOS, AND DD DELIGIANNI, Detachment strength of human osteoblasts cultured on hydroxyapatite with various surface roughness. Contribution of integrin subunits. J Mater Sci Mater Med, 23(6) (2012), 1489-1498.
  • D. PORTAN, A. KROUSTALLI, D. DELIGIANNI, G. PAPANICOLAOU, On the Biocompatibility between TiO2 Nanotubes Layer and Human Osteoblasts. Journal of Biomedical Materials Research, Part A 2012, in press.

Google Scholar: Δεληγιάννη Δέσποινα


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών