Αθανασίου Γεώργιος

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969490
Fax:
(2610) 969464
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Πτυχίο Φυσικού Πανεπιστήμιο Πατρών (1973), Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχ. Πανεπιστήμιο Πατρών (1983), Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1991).

4/2002-σήμερα: Επίκουρος καθηγητής του τμήματος Μηχ. Μηχ.& Αερ/γών.

Ερευνητική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα

  • Πειραματική διερεύνηση των μηχανικών και ρεολογικών ιδιοτήτων των αιμοκυττάρων .
  • Αιμοσυμβατότητα Βιοκεραμικών (Ζιρκονία) και διερεύνηση των δυνάμεων προσκόλλησης των αιμοκυττάρων πάνω σε αυτά.
  • Ανάπτυξη και σύγκριση μεθόδων και τεχνικών μέτρησης της παραμορφωσιμότητας των κυττάρων.
  • Διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων φαρμάκων και ουσιών στις μηχανικές ιδιότητες των αιμοκυττάρων.
  • Διερεύνηση των δυνάμεων προσκόλλησης-αποκόλλησης οστεοβλαστών με σκοπό την δημιουργία ιδανικού εμφυτεύματος.
  • Eμβιομηχανική της εργασίας. Μελέτη της θερμικής άνεσης. Μελέτη της μυικής κόπωσης των άνω άκρων και της περιοχής της μέσης σε χώρους εργασίας.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις

 

ATHANASSIOU G. and Deligianni D. "Adhesion strength of individual human osteoblasts to fibronectin. Integrin β1-mediated adhesion " Journal of Materials Science: Materials in medicine, 12, 965-970, 2001.

Missirlis Y. Mavrilas D. and ATHANASSIOU G. "Cardiovascular mechanics: Investigation of two components, tissue heart valves and blood cells", Mechanica, 37, 465-476, 2002.

Moutzouri A., Skoutelis A., Gogos H., Missirlis Y., ATHANASSIOU G. "Red blood cell deformability in patients with sepsis: A marker for prognosis and monitoring of severity" Clinical Hemorheology and Microcirculation, 36 (2007) 291-299.

K. Katsanos, A. Moutzouri , D. Karnabatidis, D. Siablis, G. ATHANASSIOU , "The influence of contrast media on Red Blood Cell Deformability". Clinical Hemorheology and Microcirculation, 39, 87-91, 2008.

Katsakiori N., ATHANASSIOU G., Goutsos S., Manatakis E. "Human factors in the causation of fatal occupational accidents in the region of east Attica, Greece 1999-2003, during the Olympic Games". International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE) 2008, V 14 No3, 285-292.

Moutzouri A., ATHANASSIOU G., Gogos C., "Red blood cells deformability from patients with Diabettes" Eur J Clin Microbiol  Infect Dis  2010.

Katsakiori, P., Manatakis, Em., Goutsos, S. & Katsakiori, P., Kavvathas, A., ATHANASSIOU, G., Goutsos, S., Manatakis, Em., Workplace and organizational factors in the manufacturing industry, Human Factors and Ergonomics in manufacturing, 20(1) 2-9,2010.

ATHANASSIOU G., Moutzouri A., Skoutelis A., C. A. Gogos,  " Red blood cell deformability in patients with human immunodeficiency virus infection"  J. of Clinical Microbiology and infection diseases (2010) in press.

Kaleridis V., ATHANASSIOU G., Deligianni D., Missirlis Y. "Effects of nucleus in leukocyte deformability at slow deformation rates" Clinical Hemorheology 45(1) 53-65, 2010.

Google Scholar: Αθανασίου ΓεώργιοςΔιδασκαλία

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών