Αποστολόπουλος Χάρης

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969459 / 6932293141
Fax:
(2610) 997190
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής των Υλικών , στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος (Μέλος  FIB).
 • Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
 • Πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα Δυτικής Ελλάδος και Υπεύθυνος Σεισμικού Σεναρίου Πάτρας (2004-2007).
 • Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών.
 • Μέλος του ICOMOS.
 • Προσκεκλημένος πολλών Διεθνών Συνεδρίων (μέλος Οργανωτικής Επιτροπής  η και μέλος Επιστημονικής Επιτροπής).

Ερυνητικές Δραστηριότητες:

 • Συμμετοχή σε περισσότερα από 20 Εθνικά και Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα.
 • Συμμετοχή σε: 65 Δημοσιευμένες εργασίες σε Περιοδικά και σε 80 Δημοσιευμένες εργασίες σε πρακτικά Συνεδρίων.
 • Συγγραφέας Κεφαλαίου με τίτλο “Κατασκευαστική Τεχνολογία - B” στο βιβλίο “Βασικές Αρχές Τεχνολογίας Κατασκευών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου”.
 • Guest Editor στο “International Journal of Structural Integrity”, (Volume 7, Issue 2, 2016).
 • Ανήκει στο Editorial Board εξ (6) Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών. .
 • Τυγχάνει Reviewer 24 Επιστημονικών Άρθρων Διεθνών Περιοδικών.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

 • Apostolopoulos Ch. A., et al,  «Assessment of the Mechanical Behavior in Dual – Phase Steel B400C, B450C and B500B in a Marine Environment», Journal of Materials in Civil Engineering, (ASCE) Volume 28, Issue 2, 2016.
 • Apostolopoulos Ch. A., et al, «Advanced Metallic Materials and Processes», Materials Physics and Mechanics Vol.25, pp.1-8, 2016.
 • Apostolopoulos Ch. A., et al, «Characteristic Defects-Corrosion Damage and Mechanical Behaviour of Dual Phase Rebar», "Materials Physics and Mechanics, Vol. 30, 2017, pp. 1-19.
 • Apostolopoulos Ch. A, et al, «Seismic Resistance Prediction of Corroded S400 (BSt420) Reinforcing Bars», International Journal of Structural Integrity - Decision on Manuscript ID IJSI-02-2017-0008.R1, 2017.
 • Apostolopoulos Ch. A., et al, «Corrosion Resistance and Mechanical Characteristics of dual-phase steel B500c, after shot blasting processes», 07-Mar-2017- Decision on Manuscript ID IJSI-02-2017-0007.

Google Scholar: Χάρης Αποστολόπουλος


Τομείς έρευνας

Ο τομέας Έρευνας του συνδέεται με: την Επιστήμη και την Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών, την Ανάλυση Μεταλλικών Κατασκευών με έμφαση την Αστοχία λόγω διάβρωσης, τις Μηχανικές Ιδιότητες Διαβρωμένων σιδηροοπλισμών Υφισταμένων Κατασκευών και Νεώτερων δομών της πρόσφατης πολιτιστικής κληρονομιάς, Αντιδιαβρωτική Προστασία Μεταλλικών Υλικών με επικαλύψεις και ψηγματοβολή, Ανθεκτικότητα οπλισμένου σκυροδέματος.


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών