Καρακαπιλίδης Νίκος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 997906 / (2610) 997257
Fax:
(2610) 997260
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής, 1989 - Διδακτορικό από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 1993). Από τον Αύγουστο του 2000, κατέχει θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης». Έχει επίσης εργαστεί ως Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στα EPFL - LITH (Ελβετία), INRIA - Sophia Antipolis (Γαλλία), GMD - AiS (Γερμανία), and Queen Mary & Westfield College (Μ. Βρετανία). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τις περιοχές: Μοντέρνα Πληροφοριακά Συστήματα, Συστήματα Βασισμένα σε Γνώση, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ευφυείς Πράκτορες, Συστήματα Συλλογικής και μέσω Η/Υ Υποβοηθούμενης Εργασίας, Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων με βοήθεια Η/Υ, και εφαρμογές των παραπάνω στο Διαδίκτυο.


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών