Αδαμίδης Εμμανουήλ

Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 997231 / (2610) 969475
Fax:
(2610) 997260
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

O Εμμανουήλ Αδαμίδης σπούδασε στα πανεπιστήμια Sussex και Manchester (UMIST) στη Μ. Βρετανία και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει συγγράψει δύο βιβλία σχετικά με τη διοίκηση της παραγωγής και επιμελήθηκε ένα τρίτο σχετικό με συστημικές μεθοδολογίες και μοντελοποίηση κοινωνικο-τεχνικών συστημάτων. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Πέρα από την ακαδημαϊκή του εμπειρία, που εκτός του Πανεπιστημίου Πατρών περιλαμβάνει και πενταετή απασχόληση στην Πολυτεχνική Σχολή της Λοζάννης (EPFL), διαθέτει και δεκαετή εμπειρία ως στέλεχος και σύμβουλος του ιδιωτικού τομέα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της στρατηγικής διοίκησης της παραγωγής, της ανάλυσης κοινωνικο-τεχνικών συστημάτων, και της συστημικής θεωρίας και πρακτικής.

Google Scholar: Αδαμίδης Εμμανουήλ


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών