Γούτσος Σταύρος

Θέση: Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές
Τηλέφωνο:
(2610) 997254 / (2610) 997257
Fax:
(2610) 997818
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Μαθηματικών), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Παρίσι ΙΧ- Dauphine (DEA και Doctorat 3ου κύκλου στη Διοίκηση). Τα ερευνητικά  ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Διοίκηση ΜΜΕ, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Διοίκηση Οργανισμών Δημόσιου Τομέα.

Google Scholar: Γούτσος Σταύρος


Διδασκαλία

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών