Ανυφαντής Νικόλαος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 997195 / (2610) 969457
Fax:
(2610) 997207
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Ν. Ανυφαντής είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Στοιχείων Μηχανών (2005), ειδικευμένος στην ανάλυση και στο σχεδιασμό κατασκευών και μηχανών. Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα, αφορά Εφαρμογές της νανοτεχνολογίας, Παραμένουσες τάσεις στις συγκολλητές συνδέσεις, Ανάπτυξη αλγορίθμων ανάλυσης αστοχιών σε οδοντωτούς τροχούς, κλπ. Είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (2009-2011) και Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου της Πάτρας (2010-2014). Υπό την καθοδήγησή του έχουν εκπονηθεί πέντε διδακτορικές διατριβές. Έχει αναπτύξει την Ομάδα Υπολογιστικού Σχεδιασμού,  η οποία συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο εργαστηρίων Network on Neutron Techniques Standardization for Structural Integrity και στο τοπικό δίκτυο εργαστηρίων PROCEN. Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής τεσσάρων επιστημονικών συνεδρίων. Είναι κριτής για τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 60 ερευνητικές εργασίες, 9 κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία, και 70 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Για το επιστημονικό του έργο έχουν καταχωρηθεί διεθνώς περισσότερες από 328 βιβλιογραφικές παραπομπές.


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών