Μεγαλοκονόμος Γεώργιος

Βαθμίδα: Λέκτορας
Τηλέφωνο:
(2610) 997847 / (2610) 997231
Fax:
(2610) 997260
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

Προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1975), μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1986-1988), και στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (Διδακτορικό, 1997). Βοηθός-ερευνητής της έδρας Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1975-1980), Επιστημονικός Συνεργάτης του τομέα Δοιήκησης και Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (1982-1999). Από τον Αύγουστο του 1999 κατέχει την θέση του Λέκτορα στον τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στα πεδία των Προβλημάτων Χωροθέτησης, 0-1 Ακέραιου Προγραμματισμού, και των μεθόδων Συνδιαστικής Βελτιστοποίησης.

Google Scholar: Μεγαλοκονόμος Γεώργιος