Λαμπέας Γεώργιος

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969498
Fax:
(2610) 997190
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ: '89: Διπλ/χος Μηχ/γος Μηχ/κός, Παν/μιο Πατρών, '95:Διδάκτορας Μηχ/γος Μηχ/κός, Παν/μιο Πατρών, Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, ΕΠΑΓΓ/ΚΕΣ & ΕΠΙΣΤ/ΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ: '90: Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Πανελληνίου Συλ/γου Μηχ/γων Μηχ/κών, '95: Mέλος του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών, 2001: Εργοληπτικό πτυχίο Ηλεκτρομη/κών  Έργων, 2003: Mέλος της Ελλ. Μεταλλουργικής Εταιρείας & του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αεροναυπηγικής (EASN), ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΣΤΑΔ/ΜΙΑ: '89-'95: Ερευνητής Μηχ/κός του Εργ. Τεχν/γίας & Αντοχής Υλικών, Τμήμα Μηχ/γων & Αερ/γών Μηχ/κών, Παν/μιο Πατρών. Εκπόνηση διδακτορικού. '91-'92: Επιστ. συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελαφρών Κατασκευών,  Τομέας Αεροναυπηγικής, Πολυτεχνείο Άαχεν, Γερμανία, '93: Ερευνητής Μηχ/κός στην αεροπορική βιομηχανία Dornier Luftfahrt A.G., Friedrischafen Γερμανίας, '95-'96: Μελετητής αεροπορικών κατασκευών, Τμήμα ανάλυσης & σχεδιασμού του Κέντρου Έρευνας & Τεχν/γίας Αεροπορίας (πλαίσια στρατ/κής θητείας). '96-2000: Ελεύθερος επαγ/τίας Μηχ/γος Μηχ/κός με δραστ/τες: Mεταδιδακτορικός συνεργάτης/ερευνητής του Εργ. Τεχν/γίας & Αντ. Υλικών, Τμήμα Μηχ/γων & Αερ/γών Μηχ/κών Παν/μίου Πατρών, Επιστ/κός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών & Κατασκευών, Μηχ/γος Μηχ/κός, μελετητής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 2001-2003: Μηχ/κός Παραγωγής & Παραγωγικών Διεργασιών στην Ελλ. Βιομηχανία Αλουμινίου ΕΛΒΑΛ. 11/2003-σήμερα: Επίκουρος Καθ/τής, Τμήμα Μηχ/γων & Αερ/γών Μηχ/κών, Παν/μιο Πατρών. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤ/ΤΑ: Επιστ. Υπεύθ. σε 5 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά  Προγ/τα, Υπεύθυνος πακέτων εργασίας σε 11 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά  Προγ/τα

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: Θ. Κερμανίδης, Γ. Λαμπέας: 'Ειδικά Προβλήματα Αντοχής των Υλικών (2006)', Παν/κές σημειώσεις , ΕΠΙΣΤ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Πάνω από 50 επιστ. εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές & πρακτικά συνεδρίων.

Google Scholar: Γεώργιος Λαμπέας


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών