Μενούνου Πηνελόπη

Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο:
(2610) 969462
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

  • Δίπλωμα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ΕΜΠ.
  • Διδακτορικό από το Τμήμα Μηχανολόγων του Παν/μιου του Τέξας στο Ωστιν στην περιοχή της Ακουστικής.
  • Έρευνα και διδασκαλία στην Αεροακουστική χρησιμοποιώντας ανάλυση, υπολογιστικές μεθόδους και πείραμα.


Τομείς έρευνας

Διδασκαλία και έρευνα στην περιοχή της αεροακουστικής


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών