Αικατερινάρης Ιωάννης

Θέση: Αποχωρήσαντες Καθηγητές
Τηλέφωνο:
(2610) 997201
Fax:
(2610) 997193
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1977. Μεταπτυχιακά στο Georgia Institute of Technology, MSc (1983) School of Mechanical Engineering και Ph.D. (1987) School of Aerospace Engineering. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καλύπτουν την δυναμική της συμπιεστής και ασυμπίεστης ροής με υπολογιστικές τεχνικές και εφαρμογές στον έλεγχο ροής, την προσομοίωση μεταβατικής ροής και τύρβης όπως και σε περιοχές της μηχανικής ρευστών με επιδράσεις μαγνητικών πεδίων (magnetohydrodynamics) και με την αλληλεπίδραση ρευστού και ελαστικών στερών (aeroelasticity and fluid structure interaction). Οι τρέχουσες ερευνητικές του δραστηριότητες είναι ανάπτυξη αριθμητικών σχημάτων μεγάλης ακριβείας για προσομοιώσεις τύρβης και αεροδυναμικού θορύβου σε περίπλοκες γεωμετρίες, διερεύνηση αιμοδυναμικών φαινομένων, ανάλυση στοχαστικών διαφορικών για την εκτίμηση αβεβαιότητας στην προσομοίωση συστημάτων, και προσομοιώσεις φαινομένων με πολλαπλές κλίμακες (multi-scale phenomena).