Τσερπές Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο:
2610-969498 / 2610-969439
Fax:
2610-997190
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

1999: Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών,

2003: Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών,

1999-2003: Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Προηγμένων Υλικών & Κατασκευών,

2004-2010: Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης στα Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.,

2004-2007: Μεταδιδακτορικός εξωτερικός συνεργάτης ερευνητής στο Ε.Μ.Π.,

2006-2010: Μεταδιδακτορικός εξωτερικός συνεργάτης ερευνητής στο Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών του Παν/μίου Πατρών,

1/2011-3/2014: Λέκτορας στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

4/2014-σήμερα: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 17 Ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 2 κεφάλαια σε βιβλία και 66 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Έχει συνεκδόσει ένα διεθνές βιβλίο. Κριτής σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Πέντε πρόσφατες δημοσιεύσεις:

 • KI Tserpes, AG Stamopoulos, SG Pantelakis (2016). A numerical methodology for simulating the mechanical behavior of CFRP laminates containing pores using X-ray computed tomography data. Composites Part B: Engineering 102, 122-133
 • KI Tserpes, G Peikert, IS Floros (2016). Crack stopping in composite adhesively bonded joints through corrugation. Theoretical and Applied Fracture Mechanics 83, 152-157
 • A Manta, KI Tserpes (2016). Numerical computation of electrical conductivity of carbon nanotube-filled polymers. Composites Part B: Engineering 100, 240-246
 • AG Stamopoulos, KI Tserpes, P Prucha, D Vavrik (2016). Evaluation of porosity effects on the mechanical properties of carbon fiber-reinforced plastic unidirectional laminates by X-ray computed tomography and mechanical testing. Journal of Composite Materials 50 (15), 2087-2098
 • AK Manta, KI Tserpes (2016). Parametric numerical simulation of impact response of carbon nanotube/polymer nanocomposites. Plastics, Rubber and Composites 45 (4), 157-165


Τομείς έρευνας

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή της υπολογιστικής και πειραματικής αντοχής υλικών. Συγκεκριμένοι τομείς:

 • Αντοχή σύνθετων υλικών,
 • Αντοχή συνδέσεων με κόλλα και μηχανικών συνδέσεων δομικών στοιχείων από μεταλλικά και σύνθετα υλικά,
 • Μηχανική συμπεριφορά νανοσωλήνων άνθρακα, γραφενίου και νανο-ενισχυμένων σύνθετων υλικών,
 • Μοντελοποίηση και πειραματικός έλεγχος πολυλειτουργικών σύνθετων υλικών
 • Υπολογισμός της αντοχής υλικών και δομικών στοιχείων συνδυάζοντας διαφορετικές κλίμακες ανάλυσης,
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών διασύνδεσης δεδομένων μη-καταστροφικών ελέγχων με αριθμητικές μεθόδους εκτίμησης της αντοχής υλικών και δομικών στοιχείων,
 • Υπολογισμός της αντοχής διαβρωμένων αεροπορικών κραμάτων αλουμινίου.


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών