Σακελλαρίου Ιωάννης

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969494 / (2610) 969492
Fax:
(2610) 969494 / (2610) 969492
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο κ. Σακελλαρίου έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου Μηχανικού το 1999 και το Διδακτορικό Δίπλωμα στην επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού το 2005 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Υπηρετεί στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι μέλος του εργαστηρίου Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων και Αυτοματισμού. Έχει επίσης υπηρετήσει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2007) και στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2006-2007), σύμφωνα με το Π.Δ. 407. Ο Δρ. Σακελλαρίου εργάστηκε επίσης ως Μηχανολόγος Μηχανικός στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης στη βιομηχανία ποδηλάτων Ν. Μανιατόπουλος Α.Ε. (Ideal Bikes, 2008 - Φεβ. 2011).

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Σακελλαρίου είναι στην περιοχή των στοχαστικών μηχανολογικών και αεροναυτικών συστημάτων και κατασκευών με έμφαση στην εκτίμηση, τη δυναμική αναγνώριση, την πρόβλεψη, την εξομοίωση, τον έλεγχο καθώς και την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας σε γραμμικά, μη γραμμικά και άλλα πολύπλοκα μηχανολογικά συστήματα απλών και πολλαπλών σημείων λειτουργίας. Έχει επίσης μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό εργαστηριακών πειραμάτων καθώς επίσης και σε πειραματικές εφαρμογές μηχανικού με κατασκευές πραγματικού μεγέθους.

Το ερευνητικό έργο του Δρ. Σακελλαρίου έχει δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, τεχνικές εγκυκλοπαίδειες και εξειδικευμένες τεχνικές αναφορές. Έχει επίσης προσκληθεί για τη συγγραφή σημαντικών άρθρων στον τομέα δραστηριοποίησης του. Είναι επίσης κριτής σε σημαντικό αριθμό διεθνών περιοδικών και συνεδρίων του χώρου που δραστηριοποιείται όπως είναι τα εξής: Mechanical Systems & Signal Processing, Structural Health Monitoring, International Journal of Control, Journal of Sound and Vibration, International Conference on Noise and Vibration Engineering, European Workshop on Structural Health Monitoring και άλλα.


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών