Δέντσορας Αργύρης

Βαθμίδα: Καθηγητής
Τηλέφωνο:
(2610) 969474 / (2610) 432267
Fax:
(2610) 969474
Email:
Προσωπική Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό Σημείωμα

  • Σπουδές στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (1973-8)
  • Διδάκτορας του ιδίου τμήματος (1987)
  • Λέκτορας (1988), Επίκουρος Καθηγητής (1993), Αναπληρωτής Καθηγητής (2003) στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του ιδίου τμήματος
  • Εβδομήντα (70) άρθρα και εργασίες σε περιοδικά και διεθνή συνέδρια

Google Scholar: Δέντσορας Αργύρης


Τομείς έρευνας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Αναπαράσταση και χειρισμός σχεδιαστικής γνώσης με μεθόδους της τεχνητής και υπολογιστικής νοημοσύνης , μεθοδολογίες χειρισμού παραβιάσεων σχεδιαστικών περιορισμών, σχεδιασμός συστημάτων διακίνησης υλικών (EXTDSEARCH), ανάπτυξη εφαρμογών διάγνωσης βλαβών σε μηχανολογικά συστήματα (FFD), ανάπτυξη σχεδιαστικών μεθόδων βασιζομένων σε προηγούμενες σχεδιαστικές περιπτώσεις

Ερευνητικά προγράμματα (ενδεικτικά):

Εφαρμογές μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης στον σχεδιασμό μεταφορικών διατάξεων (ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 91) , ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης βλαβών και προληπτικής συντήρησης υλικού σιδηροδρόμων (ΕΠΕΤ ΙΙ, 1998), ανάπτυξη μεθοδολογίας μέτρησης και ελαχιστοποίησης της ασάφειας κατά το σχεδιασμό (Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ, 2002), EAPSTRA EU Project, IT, PROCEN, Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο, Πανεπιστήμιο Πατρών


Διδασκαλία

Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών