Σκαρλάτος Δημήτριος

Θέση: Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές
Τηλέφωνο:
(2610) 997747
Fax:
(2610) 997747
Email:

Βιογραφικό Σημείωμα

Αναπληρωτής Καθηγητής

Πτ Φυσικός / Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(1972)

Διπλ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Πανεπιστήμιο Πατρών (1980)

Διδάκτωρ Μηχανολόγος Μηχανικός /Πανεπιστήμιο Πατρών 1987)

(1976-1977) Ερευνητής στο εργαστήριο Ασυρμάτου Τηλεπικοινωνίας Πανεπιστημίου Πατρων  - (1977-1989) Βοηθός καθηγητή στο Εργαστήριο Πυρηνικής Τεχνολογίας. - (1989-1993) Λέκτορας του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών - (1993-2007) Επίκουρος Καθηγητής του ιδίου τμήματος (2007-) Αναπληρωτής καθηγητής του ιδίου τμήματος. Ερευνητικά ενδιαφέροντα Κυκλοφοριακός θόρυβος, Ακουστική κλειστών χώρων Ηχορρύπανση, Ελεγχος θορύβου .

Google Scholar: Σκαρλάτος Δημήτριος


Διδασκαλία

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών