Γραμματεία

Αναζήτηση

Επώνυμο Όνομα
Θέση

Αποτελέσματα

Γραμματεία
Ονοματεπώνυμο / Θέση / Email Τηλέφωνο Fax
Βασιλάκης Ανδρέας
Γραμματέας
avasilak@upatras.gr
(2610) 969401 (2610) 997333
Κουρεμένου Αγγελική
ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού
kourem@upatras.gr
(2610) 969402 (2610) 997333
Κουτσολιάκου Αρχοντούλα
akouts@mech.upatras.gr
2610 969404 (2610) 997333
Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνα
Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού
konstant@mech.upatras.gr
(2610) 969404 (2610) 997333
Παππά Μαρία του Αντωνίου
Προσωπικό Η/Υ
papa@mech.upatras.gr
(2610) 969400 (2610) 997333