Τομείς

Τομείς:

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής

Διευθυντής τομέα: Λαμπέας Γεώργιος

Στον Τομέα ανήκουν 14 μέλη ΔΕΠ που πλαισιώνονται από 4 μέλη Ε.Τ.Ε.Π και μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή. Το προσωπικό του τομέα διδάσκει τα υποχρεωτικά μαθήματα, Χημεία για Μηχανικούς, Επιστήμη των Υλικών (Ι, ΙΙ), Φυσική, Στατική, Δυναμική, Εισαγωγή στους Η/Υ, Προγραμματισμός Η/Υ, Αντοχή Υλικών (Ι,ΙΙ), Ταλαντώσεις, Πεπερασμένα Στοιχεία, Θεωρία Ελαστικότητας, Μηχ. Συμπερ. Υλικών, Εμβιομηχανική Ι, Ελαφρές Κατασκευές και Ειδικά Θέματα Η/Υ. Επιπλέον, ο Τομέας έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα εξειδίκευσης, στα δύο τελευταία έτη σπουδών, με τη μορφή μαθημάτων επιλογής, στις περιοχές των προηγμένων υλικών, ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών, μη - καταστροφικού ελέγχου και εμβιομηχανικής.


Στον τομέα εντάσσονται:

Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος

Διευθυντής τομέα: Μάργαρης Διονύσιος

Ο Τομέας καλύπτει επιστημονικές περιοχές σχετικές με την Ενέργεια, το Περιβάλλον, και την Αεροναυτική. Περιλαμβάνει τα Εργαστήρια Μηχανικής των Ρευστών και Εφαρμογών Αυτής, Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Εφαρμογών Στατιστικής Μηχανικής, Θερμοκινητήρων, Πυρηνικής Τεχνολογίας, Μηχανολογίας, καθώς και του Αεροδυναμικού Σχεδιασμού Αεροχημάτων. Τα εργαστήρια διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Παράλληλα ειδικές εργαστηριακές μονάδες χρησιμοποιούνται για την επιστημονική έρευνα, την οποία εκτελούν μέλη ΔΕΠ του τομέα με τη δημιουργική συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Η υπάρχουσα υποδομή των εργαστηρίων απαιτεί συνεχή εκσυγχρονισμό και προσαρμογή στο αδιάκοπα εξελισσόμενο διεθνές τεχνολογικό περιβάλλον. Σύγχρονες μετρητικές συσκευές Laser και άλλες τεχνικές, αεροσήραγγες και μονάδες δοκιμών ροϊκών και θερμικών φαινομένων καθώς και σταθμοί Η/Υ αποτελούν κύρια συστατικά του εξοπλισμού.
Τα 11 μέλη ΔΕΠ υποστηριζόμενα από Τεχνικό προσωπικό και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τομέα, διδάσκουν μαθήματα σε όλα τα εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα τελευταία τρία έτη σπουδών σε επί μέρους τομείς όπως: Μηχανική Ρευστών και Θερμοδυναμική, Παραγωγή και Εκμετάλλευση Ενέργειας, Θερμικές και Υδραυλικές Στροβιλομηχανές, Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, Τεχνολογία και Προστασία Περιβάλλοντος, Αεροδυναμική, Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων, Πυρηνική Τεχνολογία, Θέρμανση και Κλιματισμός, Ρευστοδυναμικές Μηχανές και Πολυφασικές Ροές.
Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων ο Τομέας συνεργάζεται με οργανισμούς του εσωτερικού, όπως είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας, ο Δήμος Πατρέων, το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), ο Εθνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΟΜΜΕΧ) το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), καθώς και με την ελληνική βιομηχανία. Υπάρχει επίσης, συνεργασία με το εξωτερικό, όπως είναι Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα και βιομηχανίες, μέσω Ευρωπαϊκών κυρίως ερευνητικών προγραμμάτων.

Στον τομέα εντάσσονται:

Κατασκευαστικός Τομέας

Διευθυντής τομέα: Νικολακόπουλος Παντελής

Ο Κατασκευαστικός Τομέας περιλαμβάνει τα εργαστήρια: Υπολογισμού και Σχεδιάσεως Στοιχείων Μηχανών, Δυναμικής και Θεωρίας Μηχανών, Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων και Αυτοματισμού και Μηχανουργικής Τεχνολογίας, τα οποία διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις και εκπαιδευτικό προσωπικό για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος.
Το προσωπικό του Τομέα αποτελείται από 12 μέλη ΔΕΠ τα οποία πλαισιώνονται από μέλη Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ, ενώ παράλληλα ενισχύεται από ικανό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή, καθώς και με ανάλογο αριθμό προπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι εκπονούν την διπλωματική τους εργασία, κυρίως σε θέματα εφαρμογών, στo πλαίσιo των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα.
Στο ερευνητικό πεδίο τα ενδιαφέροντα του Κατασκευαστικού Τομέα επικεντρώνονται σε πεδία υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος και τεχνολογίες αιχμής όπως: Ευελιξία και Σχεδιασμός Συστημάτων Παραγωγής, Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος Παραγωγής, Προγραμματισμός και Έλεγχος Συστημάτων Παραγωγής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική, Μηχανοτρονική, Γραφικά με Η/Υ, Τεχνολογία Laser στην Κατεργασίες Υλικών, Τεχνικές Ταχείας Προτυποποίησης, Εργαλειομηχανές και Έλεγχος Αξιοπιστίας, Τεχνικές Ανίχνευσης Βλαβών καθώς και θέματα Δυναμικής Συμπεριφοράς Μηχανολογικών Συστημάτων.
Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων ο Τομέας συνεργάζεται με οργανισμούς του εξωτερικού, όπως Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα και βιομηχανίες, μέσω Ευρωπαϊκών κυρίως ερευνητικών προγραμμάτων.
Τέλος ο Κατασκευαστικός Τομέας παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές των ανωτέρων ετών να εξειδικευθούν σε θέματα προηγμένης τεχνολογίας, όπως σχεδιασμού και κατασκευής με υπολογιστή (CAD-CAM) τα οποία περιλαμβάνουν τις περιοχές της ρομποτικής, και της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και εφαρμοσμένες περιοχές όπως ο σχεδιασμός και η κατασκευή τύπων διαμόρφωσης (καλουπιών).

Στον τομέα εντάσσονται:

Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης

Διευθυντής τομέα: Αδαμίδης Εμμανουήλ

Στον Τομέα Διοίκησης ανήκουν 4 μέλη ΔΕΠ, και μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή σε γνωστικά αντικείμενα του Τομέα. Ο Τομέας περιλαμβάνει στο γνωστικό του αντικείμενο τις επιστήμες της Οργάνωσης, της Διοίκησης, της Οικονομικής Ανάλυσης, της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Εφηρμοσμένης Στατιστικής. Ο Τομέας καλύπτει τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων όπως αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες. Μαθήματα όπως η Βιομηχανική Διοίκηση Ι και ΙΙ’, η Οικονομική Ανάλυση Ι και ΙΙ, διδάσκονται από μέλη του Τομέα Διοίκησης του Τμήματος Μηχανολόγων και σε άλλα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής.

Στον τομέα εντάσσονται: