Υποτροφίες / Προγράμματα

Όλες | Φοιτητικά Θέματα (4 Νέες) | Υποτροφίες / Προγράμματα | Θέσεις ΔΕΠ / ΕΤΕΠ (2 Νέες) | Νέα Τμήματος (4 Νέες) | Εκδηλώσεις | Συνέδρια / Σεμινάρια | Erasmus | Διακρίσεις | Μεταπτυχικά Θέματα (1 Νέα)


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

04/09/2017, Υποτροφίες / Προγράμματα

Κατά την ακαδημαϊκή περίοδο 2017-2018  και για 8η συνεχή χρονιά θα χορηγηθούν οι υποτροφίες «Ανδρέας Μεντζελόπουλος» για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνο φοιτητές του Πανεπισ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

24/07/2017, Υποτροφίες / Προγράμματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

14/07/2017, Υποτροφίες / Προγράμματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ (88) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤ...

Multiple PhD and Post-Doc positions in Control Engineering with specialization in Robotics

27/06/2017, Υποτροφίες / Προγράμματα

The Robotics Team at the Control Engineering Group (CEG), Department of Computer Science and Electrical and Space Engineering, Luleå University of Technology, Sweden, is now looking for two PhD students ...

Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού υποτρόφου

13/06/2017, Υποτροφίες / Προγράμματα

ΑΔΑ: 7Α0Η469Β7Θ-9ΑΞ