Νέα Τμήματος

Όλες | Φοιτητικά Θέματα (8 Νέες) | Υποτροφίες / Προγράμματα | Θέσεις ΔΕΠ / ΕΤΕΠ | Νέα Τμήματος | Εκδηλώσεις | Συνέδρια / Σεμινάρια | Erasmus | Διακρίσεις | Μεταπτυχικά Θέματα


ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ από 1.12.2017 έως 30.11.2018...

11/12/2017, Νέα Τμήματος

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ από 1.12.2017 έως 30.11.2018

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ από 1.12.2017 έως 30.11.2018

11/12/2017, Νέα Τμήματος

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ από 1.12.2017 έως 30.11.2018

Προκηρύξεις για εκλογή εκπροσ ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

06/11/2017, Νέα Τμήματος

Προκηρύξεις για εκλογή εκπροσ ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ στα συλλογικά όργανα της ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

21/09/2017, Νέα Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

21/09/2017, Νέα Τμήματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ