A.M ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
246370 ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΥΡΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ REYNOLDS COMPUTATIONAL STUDY OΝ LIFTING DEVICES OF A CIVILIAN AIRCCRAFT IN DIFFERENT TURBULENCE MODELS AND DIFFERENT REYNOLDS NUMBERS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(KRIATSIOTIS ILIAS-MARIOS)246370.pdf
246976 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΤΟΜΗ NACA 63-015Α, ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ REYNOLDS KAI ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ COMPUTATIONAL SIMULATION OF RAINFALL OVER A NACA 63-015Α AIRFOIL FOR LOW REYNONLDS NUMBER AND VARIOUS RAINFALL CONDITIONS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(MANTHOS THEOFANIS)246976.pdf
246888 ΛΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 2D ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ REYNOLDS Re=0,5*106 COMPUTATIONAL STUDY OF 2D TWO-PHASE FLOWOVER A WIND TURBINE AIRFOIL FOR DIFFERENT DIAMETERS OF RAINDROP AND FOR REYNOLDS NUMBER Re=0,5*106 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(ILIAS LOUKAS)246888.pdf
246658 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ DEVELOPMENT OF A COMPUTATIONAL ALGORITHM FOR THE DESIGN OF A CENTRIFUGAL PUMP IMPELLER ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(TRIANTOPOULOU ELEFTHERIA)246658.pdf
246874 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΓΩΝΑ COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE AERODYNAMIC BEHAVIOR OF A RACE CAR WING IN REAL CONDITIONS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(KATOIKOS STEFANOS)246874.pdf
246880 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΡΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ STUDY OF INCLINED LONGWISE ELEMENTS FOR VORTICITY GENERATION AND PARAMETRIC ANALYSIS FOR THEIR OPTIMIZATION ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(SPATHARAS ARHONTIS)246880.pdf
246692 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΑΓΩΓΟ A NUMERICAL STUDY OF THE SECONDARY FLOW IN A HELICAL SQUARE DUCT ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ POSTER(ATHANASOPOULOS KONSTANTINOS)246692.pdf
246851 ΑΝΔΡΙΑΝΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΦΛΕΣΣΑ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ SONERAI II LTS ΚΑΙ GREPAS KE-I ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΑΜΗΚΗ ΑΞΟΝΑ STABILITY AND CONTROL OF ULTRALIGHT AIRCRAFTS SONERAI II LTS AND GREPAS KE-I ALONG LONGITUDINAL AXIS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(FLESSA ANDRIANI-STAMATINA)246851.pdf
246788 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ STUDY OF THE EFFECT OF CAMBER ON THE HYDRODYNAMIC BEHAVIOR OF HYDROFOILS IN SAILING RACING CONDITIONS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(MORAITIS GEORGIOS)246788.pdf
245913 ΓIΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ CONSUMPTION ESTIMATION AND NATURAL GAS DISTRIBUTION NETWORK PLANNING FOR THE MUNICIPALITY OF LARNACA ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(CHRISTODOULIDIS GIORGIOS))245913.pdf
246719 ΑΛΕΞΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΥΡΒΗΣ ΓΙΑ 2D ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ-ΧΑΛΑΖΙΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΕΡΟΤΟΜΗ S809 ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ COMPUTATIONAL STUDY OF A 2D AIR-WATER-HAIL MULTIPHASE FLOW OVER A S809 AIRFOIL FOR DIFFERENT TURBULENCE MODELS WITH APPLICATION ON WIND TURBINE BLADES ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(GEORGAKOPOULOS ALEXIOS-GERASIMOS)246719.pdf
246826 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΥΔΑΣΜΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ COMPUTATIONAL STUDY OF THE EFFECTS OF SLOSHING LOADS IN A LNG CARGO TANK ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ POSTER(STATHAKOPOULOU ANASTASIA)246826.pdf
246824 ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΣΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΣΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ CONTROL OF THE IMPACT OF SLOSHING ON TANK WALLS -APPLICATION ON LIQUEFIED NATURAL GAS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ POSTER(SOURSOU ANNA-MARIA)246824.pdf
247024 ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ, ΚΑΤΑΝΤΗ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΛΟΓΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF TURBULENT FLOW AND MIXING CHARACTERISTICS DOWNSTREAM OF AXISYMMETRIC FLAME STABILIZER WITH PREHEATING AND STRATIFYING EFFECT OF THE MIXTURE ΚΟΥΤΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ POSTER(PLATANOU DIAMANTO)247024.pdf
247004 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ TIME SERIES FORECASTING WITH HIGH SEASONALITY ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ POSTER(PANAGOPOULOU EFSTATHIA)247004.pdf
247021 ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ EXPLOITATION OF CLASSIFICATION AND ASSOCIATION ALGORITHMS IN PROJECT MANAGEMENT ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(PETROPOULOU ROUMPINI)247021.pdf
246685 ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ANALYSIS AND DESIGN OF A COLLABORATIVE SYSTEM FOR PROFESSIONAL GUIDANCE ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(LAMPROPOULOU THEODORA)246685.pdf
246994 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΧΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΟΥ ΥΠΟ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ: ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΔΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ DAMAGE PRECISE LOCALIZATION IN AN IN SCALE SHIP HULL VIA THE FUNCTIONAL MODEL BASED METHOD:DIFFERENT TRAINIG TACTICS WITH CONTACT AND REMOTE VIBRATION MEASUREMENTS ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ POSTER(NOMIKOS NIKOLAOS)246994.pdf
1031427 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΠΑΚΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΔΟΚΟ ΜΕ ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΕΣΩ ΒΑΘΜΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ DAMAGE PRECISE LOCALIZATION IN A BEAM WITH BOLTED CONNECTIONS THROUGH SCALAR AND VECTOR FUNCTIONAL MODELS AND ACCELERATION VIBRATION SIGNALS ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ POSTER(PANAGIOTOPOULOS SOTIRIΟS)1031427.pdf
246434 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ NAPX STRUCTURAL HEALTH MONITORING OF A LABORATORY TRUSS STRUCTURE WITH NONLINEAR BEHAVIOR VIA STOCHASTIC VIBRATION SIGNALS AND STATISTICAL METHODS APPLIED ON NARX MODELS ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ POSTER(SARAMANTAS IOANNIS)246434.pdf
246959 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΕΔΡΑΝΑ ANALYSIS AND DESIGN OF SHIP PROPULSION SYSTEM USING ACTIVE MAGNETIC BEARINGS ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ POSTER(KOUFOPANOS VASILEIOS-MENELAOS)246959.pdf
246803 ΚΟΣΜΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕΣΩ ΩΣΤΙΚΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΛΕΙΖΕΡ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ SIMULATION OF DAMAGE DETECTION DUE TO LASER SHOCK IN COMPOSITE MATERIALS ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ POSTER(PAPADOPOULOS KOSMAS)246803.pdf
1026093 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ PAN ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ DESIGN AND CALCULATION OF A PAN TYPE CONVEYOR IN THE CEMENT INDUSTRY ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ POSTER(GERANIOS ANDREAS)1026093.pdf
246937 ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΤΥΠΟΥ S ΕΚΡΟΗΣ ΑΠΌ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ COMPUTATION CALCULATIONS OF AN COMPRESSOR EXHAUST DUCT ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(ZAMPETAKI GEORGIA)246937.pdf
246103 DANIEL WEHBE ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ AERODYNAMICS OF DUCTED TURBINES ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(WEHBE DANIEL)246103.pdf
246478 ΠΑΡΙΣ ΣΑΒΒΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΩ CFD ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ BASIC DESIGN AND ANALYSIS WITH CFD OF COUNTER PISTON ENGINE ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(ΣΑΒΒΑ ΠΑΡΙΣ)246478.pdf
247065 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΘΜΩΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ MANUFACTURE EXPERIMENTAL STUDY AND MODELING OF A GRADED COMPOSITE MATERIAL WITH APPLICATIONS IN BIOMECHANICS ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ POSTER(FRAGAKI KALLIOPI)247065.pdf
A.M ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
246889 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΙΔΗΡΟΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΙΘΕΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SEISMIC RESPONSE OF STEEL REINFORCEMENT IN COASTAL ENVIRONMENT-THE INFLUENCE OF EXPOSED LENGTH ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ POSTER(KARNAVAS ILIAS)6889.pdf
246346  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ CATHODIC PROTECTION PROBLEMS SOLUTION WITH THE BOUNDARY ELEMENT METHOD ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(KALOVELONIS DIMITRIOS)6346.pdf
246933 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΜΟΥ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SANDWICH NUMERICAL STUDY OF CONTACT LAW FOR IMPACT ANALYSIS OF SANDWICH STRUCTURED COMPOSITES ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(DIMITRIOU DIMITRIOS)6933.pdf
246807 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ CONTAINER ΑΠO ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ NUMERICAL ANALYSIS AND DIAGNOSIS OF IMPACTS ON AIRCRAFT CONTAINER MADE OF COMPOSITE MATERIALS ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(PAPASOTIRIOU_DIMITRIOS)6807.pdf
246614 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΓΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EXPERIMENTAL STUDY ON THE INTERFACIAL FRACTURE TOUGHNESS OF METAL-COMPOSITE STRUCTURAL ADHESIVE JOINT ΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ POSTER(PEGOS DIMITRIOS)6614.pdf
247104 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. DEVELOPMENT OF A CURING METHOD FOR COMPOSITE MATERIALS USING MICROWAVE RADIATION.CHARACTERIZATION OF MECHANICAL PROPERTIES AND COMPARISON WIH REFERENCE SPECIMENTS KΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ POSTER(PETROPOULOS GRIGORIOS)7104.pdf
247039 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ NUMERICAL SIMULATION OF ADHESIVE DEBONDING BETWEEN COMPOSITE MATERIAL AND METALLIC MATERIAL UNDER CENTRIFUGAL FORCE ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ POSTER(SIOUTIS IOANNIS)7039.pdf
246810 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΝΩΝ ΓΥΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΝΑΡΙΟΥ A STUDY ON THE HYDROTHERMAL AGEING OF FLAX FIBER REINFOERCED POLYMERS AND COMPARISON WITH GLASS FIBER REINFORCED POLYMERS KΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ POSTER(PETROPOULOS AGGELOS)6810.pdf
246908 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΓΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ T ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ 45ο COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF AN AIR-WATER TWO-PHASE FLOW IN A SMALL CIRCULAR CROSS-SECTION PIPELINE SYSTEM WITH A T-JUNCTION BRANCH TITLED AT 45o ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(ANDREAKIS CHARALAMPOS)6908.pdf
246293 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΑΓΝΗΤΟΫΔΡΟΔΙΝΑΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΜΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΑΓΩΓΟ COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF MAGNETOHYDRODYNAMIC FLOW THROUGH NON-UNIFORM MAGNETIC FIELD IN A SQUARE DUCT ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ POSTER(GARTAGANIS NIKOLAOS)6923.pdf
246926 ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΡΒΗΣ ΓΙΑ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE SEPARATION EFFICIENCY AND THE DEPENDENCE OF APPLIED TURBULENCE MODEL OF AN AIR-WATER TWO-PHASE FLOW – COMPARISON OF THE THEORITICALLY AND COMPUTATIONALLY PREDICTED PRESSURE DROP ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(GIANNAKOPOULOS ANTONIOS-NEKTARIOS)6926.pdf
246928 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΑΒΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ DESIGN AND CONSTRUCTION OF AN EXPERIMENTAL TWO-PHASE AIR-WATER SEPARATION SYSTEM INSTALLATION – EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL INVESTIGATION ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(GKANAVIAS KONSTANTINOS)6928.pdf
246345 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ NUMERICAL SIMULATION OFAIRFLOW AND TWO-PHASE FLOW AIR-WATER AROUND ELECTIC UNMANNED AERIAL VEHICLE ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(KALIAKMANIS DIMITRIOS)6345.pdf
246742 ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ PISO ΚΑΙ IPOT COMPUTATIONAL STUDY OF FLOW WITHIN CURVED DUCT USING PISO AND IPOT METHODS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ POSTER(KALOGIANNIS KLEARCHOS)6742.pdf
246171 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΪΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΥ ΑΓΩΓΟΥ EXPERIMENTAL DATA ANALYSIS FOR THE VORTEX STRUCTURE THAT APPEARS ON THE ENDWALL-SUCTION SURFACE CORNER OF A CURVED DUCT ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(KATSANTONIS ARISTIDIS)6171.pdf
246891 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΙΤΟΜΕΤΡΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΓΑ ΠΤΕΡΥΓΩΣΕΩΝ THE DESIGN OF THE TRANSFERING MECHANISM FOR THE PITOTUBE THAT RECORDS EXHAUST CONDITIONS FROM A CASCADE WIND TUNNEL ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(KOULOULIAS IORDANIS)6891.pdf
246895 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΞΩΔΗ ΡΟΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ EFFECT OF ANGLE OPENING ON VISCAL FLOW NEAR ANGLE ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(MOSCHOS ANDREAS)6895.pdf
246594 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ STUDY OF THE EFFECT OF CAMBER ON THE HYDRODYNAMIC BEHAVIOR OF HYDROFOILS IN SAILING RACING CONDITIONS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(NIKOLAKOPOULOU STAVROULA)6594.pdf
246998 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΟΡΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΘΕΡΜΟΥ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΟΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕΙΞΗΣ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΝΤΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ COMPUTATIONAL STUDY OF ISOTHERMAL TURBULENT FLOW AND PROPANE MIXING FLOW IN THE WAKE OF AXISYMMETRIC BLUFF-BODY ΚΟΥΤΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ POSTER(NTORTOS PANAGIOTIS)6998.pdf
246823 ΛΟΥΚΙΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΑΕΡΟΤΟΜΗ S809, ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟ ΑΡΙΘΜΟ REYNOLDS COMPUTATIONAL SIMULATION OF TWO PHASE AIR-WATER FLOW OVER A S809 AIRFOIL FOR VARIOUS RAIN CONCENTRATIONS AND LOW REYNONLDS NUMBER ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(SOUKOULI LOUKIA)6823.pdf
246445 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΒΑΘΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ COMPUTATIONAL STUDY OF THE HYDRODYNAMIC BEHAVIOR OF HORIZONTAL AXIS TIDAL TURBINES AT VARIOUS DEPTHS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(STAMATOPOULOS NIKOLAOS)6445.pdf
246643 ΆΡΗΣ-ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ COMPUTATIONAL STUDY OF THE HYDRODYNAMIC BEHAVIOR OF HORIZONTAL AXIS TIDAL TURBINE ROTOR FOR DIFFERENT BLADE LENGTH ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(STEFANIDIS ARIS-IORDANIS)6643.pdf
246869 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΤΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΜΦΥΣΗΣΗΣ (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ COANDA) ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ LIFT INCREASE GENERATED BY BLOWING ON AN ELLIPTICAL WING SURFASE ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(SIMEONIDIS CHRISTODOULOS)6869.pdf
246842 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 2D ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ-ΧΑΛΑΖΙΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΑΕΡΟΤΟΜΗ S809 ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ REYNOLDS RE=1,76*106 NUMERICAL SIMULATION OF A 2D AIR-WATER-HAIL MULTIPHASE FLOW OVER A S809 AIRFOIL FOR REYNOLDS NUMBER RE=1,76*106 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(TSEKOURAS GEORGIOS)246842.pdf
247062 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΡΟΗΣ STUDY OF COMPOSITE SENSORS FOR THE DETECTION OF MULTIPLE PHENOMENA IN A FLOW FIELD ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ POSTER(TIROVOLAS NIKOLAOS)7062.pdf
247067 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ NUMERICAL SIMULATION OF SUBSEA BLOWOUTS OF PETROLEUM IN THE GULF OF PATRAS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ POSTER(FRANTZIS GEORGIOS)7067.pdf
246855 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ESTIMATION OF THE UNCERTAINTY OF MATERIAL REACTION TO FIRE TESTS ΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ POSTER(CHATZICHARALAMPOUS NIKOLAOS)6855.pdf
245958 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ENHANCEMENT OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF POLYMER MATRIX WITH CARBON NANOTUBES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ POSTER(ZARMPOUTIS DHMHTRIOS)5958.pdf
246711 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ BIBLIOGRAPHIC REVIEW AND EVALUTION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(VARDALAKIS ALEXANDROS)6711.pdf
246746 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ADDITIVE MANUFACTURING ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ PARAMETRIC DESIGN OF AM PRODUCTS AS FUNCTIONAL, STRUCTURAL AND DECORATIVE PARTS OF A MOBILITY PLATFORM ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ POSTER(KARAPIPERI AGGELIKI)6746.pdf
246718 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ADAPTIVE SCHEDULING IN STRUCTURAL STEEL MANUFACTURING ENABLED BY PRODUCTION MONITORING ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(GARGALIS ANTONIOS)6718.pdf
246654 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ CREATION OF VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR ENABLING THE ASSESSMENT OF THE ERGONOMICS OF MANUAL OPERATIONS ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(TOGIAS THODOROS)6654.pdf
246961 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ESTIMATION OF STOCHASTIC PARAMETRIC VECTOR MODELS AND ULTILIZATION IN DAMAGE DETECTION VIA MACHINE LEARNING METHODS ΦΑΣΟΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ POSTER(KRITIKAKOS KIRIAKOS)6961.pdf
246497 ΛΥΔΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ DESIGN AND DEVELOPMENT OF A CONTEXT AWARENESS SYSTEM INTEGRATED INTO A SMAT MOBILITY PLATFORM ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(ATHANASOPOULOU LIDIA)6497.pdf
246972 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΙΑΝΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (ADDITIVE MANUFACTURING) SHAPE OPTIMIZATION METHODS FOR ADDITIVE MANUFACTURING ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(LIANOS ANDREAS)6972.pdf
246691 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΓΝΗΤΟΡΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ DESIGN AND CONTROL OF A MAGNETORHEOLOGICAL DAMPER FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ POSTER(ΑTHANASIADIS ΝΙΚΟLAOS)6691.pdf
246693 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΒΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΠΑΝΗΣ NUMERICAL ANY EXPERIMENTAL ANALYSIS OF MULTI STEP JOURNAL BEARINGS IN HYDRODYNAMIC LUBRICATION ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ POSTER(ATHNAIOS NIKOLAOS)6693.pdf
A.M ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
246517 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ DATA RETRIEVAL AND TRANSFORMATION FROM PROJECT MANAGEMENT TOOLS ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(GEORGOPOULOS THEODOROS)6517.pdf
247027 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΕΡΑ UNDERWATER ACOUSTICAL PRESSURE REDUCTION IN PILE DRIVING AT OFFSHORE WIND FARMS BY THE USE OF AIR BUBBLE CURTAIN ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(POLIZOS EFSTRATIOS)7027.pdf
246954 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ NUMERICAL ANALYSIS OF THE MECHANICAL BEHAVIOR OF DISSIMILAR ADHESIVE JOINTS ΛΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ POSTER(KOTSINIS GEORGIOS)6954.pdf
246867 ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΠΤΗΝΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ BIRD STRIKE LOAD CALCULATION ON AIRCRAFT COMPOSITE MATERIAL STRUCTURE USING FINITE ELEMENTS ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ POSTER(KIROU CHRISTOS)6867.pdf
246909 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΤΥΠΟΥ SONERAI ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ANSYS FLUENT DESIGN AND COMPUTATIONAL AERODYNAMIC BEHAVIOR STUDY SONERAI AIRCRAFT BY USING ANSYS FLUENT COMPUTATIONAL CODE ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(ANDRIKAKOS DHMHTRIOS)6909.pdf
246936 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΟΓΑΝΗΣ ΠΡΩΙΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ CONSEPTUAL DESIGN OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(DOGANIS CHARALAMPOS-APOSTOLOS)6936.pdf
246787 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ SONERAI II LTS ΚΑΙ GREPAS KE-I ΚΑΤA ΤΟΝ ΔΙΑΜΗΚΗ ΑΞΟΝΑ STABILITY AND CONTROL OF ULTRALIGHT AIRCRAFTS SONERAI II LTS AND GREPAS KE-1 ALONG LONGITUDINAL AXIS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(MORAITIS GEORGIOS)6787.pdf
246957 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ NUMERICAL OF SIMULATION OF SUBSEA OIL SPILL IN THE WEST OF KATAKOLO ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(KOUZOUPIS SPIRIDON)6957.pdf
247006 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ SST k-ω ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΡΒΗΣ ΓΙΑ 2D ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ-ΧΑΛΑΖΙΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΑΕΡΟΤΟΜΗ NACA 0012 ME ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ COMPUTATIONAL STUDY OF A 2D AIR-WATER-HAIR MULTIPHASE FLOW OVER A NACA 0012 AIRFOIL USING THE SST k-ω TURBULENCE MODEL WITH APPLICATION ON A WIND TURBINE BLADE ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(PANOPOULOS DIONISIOS)7006.pdf
244729 ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ TRNSYS STUDY OF A FLAT PLATE SOLAR COLLECTOR SYSTEM USING THE TRNSYS SOFTWARE ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(PAPADOPOULOS IAKOVOS)4729.pdf
247028 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Τ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Τ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO-AND THREE-DIMENSIONAL COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF AN AIR-WATER MIXTURE FLOWING THROUGH A SEPARATION SYSTEM CONSISTED OF A T-JUNCTION BRANCH-PRELIMINARY DESIGN OF THE EXPERIMENTAL APPARATUS AND SELECTION OF APPROPRIATE FLOW INSTRUMENTATION ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(POLYCHRONOPOULOS EVANGELOS)7028.pdf
246816 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΙΩΣΗΦ ΠΥΡΙΟΧΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΞΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ MICROCHANNEL T-JUNCTION ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΪΚΟΥ ΜΟΤΙΒΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΟΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ COMPUTATIONAL STUDY OF THE HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF A TWO PHASE WATER-AIR FLOW THROUGH A T-JUNCTION MICROCHANNEL AND SPECIFICATION OF THE OBSERVED LENGTH OF THE DEVELOPED FLOW PATTERN FOR VARIOUS INPUT PARAMETERS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(PYRIOCHOS ANASTASIOS-IOSIF)6816.pdf
246876 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΨΥΞΗΣ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG) NUMERICAL SIMULATION OF METHANE FLOW FOR LNG (LIQUEFIED NATURAL GAS) LOW TEMPERATURE PIPE PRE-COOLING PROCESS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(SARRIS THEODOROS)6876.pdf
246875 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΣΙΕΚΚΕΡΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ NUMERICAL SIMULATION OF SUBSEA OIL SPILLS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(SIEKKERIS ARISTOFANIS)6875.pdf
246444 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟ REALISABLE k-ε ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΡΒΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑ 2D ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ-ΧΑΛΑΖΙΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΕΡΟΤΟΜΗ S809 ME ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ COMPUTATIONAL STUDY OF A 2D AIR-WATER-HAIL MULTIPHASE FLOW OVER S809 AIRFOIL WITH APPLICATION ON A WIND TURBINE BLADE USING THE REALIZABLE k-ε TURBULENCE MODEL ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(STAMATIS MARIOS)6444.pdf
246858 ΗΛΙΑΣ ΨΙΛΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ (ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟ-ΧΑΛΑΖΙ) ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΕΡΟΤΟΜΗ NACA 0012 COMPUTATIONAL STUDY OF A MULTIPHASE FLOW (AIR-WATER-HAIL) OVER A NACA 0012 AIRFOIL ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(PSILAKIS ILIAS)6858.pdf
246669  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΥΡΒΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CFD-ΚΩΔΙΚΑ ANSYS FLUENT COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF TWO-DIMENSIONAL AND THREE-DIMENSIONAL HYDRODYNAMIC BEHAVIOR OF SAILBOAT HYDROFOIL FOR VARIOUS TURBULENCE MODELS USING CFD-CODE ANSYS FLUENT ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(FASOURAKIS KONSTANTINOS-CHRISTOS)6669.pdf
247068 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚO ΠΛΟΙO & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ COMPUTATIONAL ANALYSIS OF AIR LUBRICATION SYSTEM FOR COMMERCIAL SHIPS & IMPACTS ON CONSUMPTION ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(FOTOPOULOS ANDREAS)7068.pdf
246525 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΡΟΗΣ ΣΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΓΩΝΙΑ 90ο VISCOUS FLOW IN ANGLE 90o ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(GOLTSIOS EFSTRATIOS)6525.pdf
246207 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΞΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ DESIGN-CONSTRUCTION OF EXPERIMENTAL PROVISION FOR MEASURING MOIST AIR CHARACTERISTICS IN LOW TEMPERATURES ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(MEXIAS STILIANOS)6207.pdf
246152 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ EXPERIMENTAL DESIGN OF MOIST AIR’S CHARACTERISTICS AT LOW TEMPERATURES ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(ZAXEILAS ATHANASIOS)6152.pdf
247019 ΡΕΝΤΙΟΝ ΠΑΣΟΛΑΡΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΕΡΕΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ NUMERICAL SIMULATION OF AIR FLOW AND THERMAL EFFECTS IN PLASMA REACTORS USED FOR SEWAGE SLUDGE TREATMENT ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ POSTER(PASOLARI RENTION)7019.pdf
246618 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ JACOBI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ LAPLACE STUDY OF NUMERICAL METHODS FOR THE ACCELERATION OF THE JACOBI METHOD FOR THE LAPLACE’S EQUATION ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ POSTER(POLIDORAS VASILEIOS)6618.pdf
246661 ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΜΟΡΡΟΠΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΠΟΡΡΕΜΑΤΟΣ COMPUTER SIMULATION OF TURBULENT COROTATING WAKE’S VORTEX PAIR ΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ POSTER(TSAVOLAKIS MINAS)6661.pdf
246848 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΕΛΕΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΔΙΑ ΤΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΑ2024 COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF FRICTION STIR WELDING FOR THE AEROSPACE ALUMINUM ALLOY AA2024 ΛΑΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ POSTER(FELEKIS GEORGIOS)6848.pdf
246380 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΝΙΝΟΣ ΣΤΡΕΨΗ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ TORSIONAL EXPERIMENT ON BONE WITH THE CONSTUCTION OF AN EXPERIMENTAL MECHANISM ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ POSTER(MANINOS DIMITRIOS-MARIOS)6380.pdf
246777 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΛΙΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΛΑΚΩΝ SANDWICH ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ SIMULATION OF MECHANICAL AND THERMAL BEHAVIOUR OF SANDWICH PLATES WITH DIFFERENT ALUMINUM CORES ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ POSTER(MILIOS ACHILLEAS)6777.pdf
246540 ΣΠΗΛΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΥ – ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ BIOMECHANICAL STUDY OF FLUID-STRUCTURE INTERACTION MODELLING OF BLOOD VESSELS ΜΑΥΡΙΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(ZISIMOPOULOS SPILIOS)6540.pdf
246740 ΦΩΤΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ TRANSMISSION SYSTEM DESIGN FOR PASSENGER CARS ΧΟΝΔΡΟΣ ΘΩΜΑΣ POSTER(THOMAS FOTIOS-PANAGIOTIS)6740.pdf
246817 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΡΗΓΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΚΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ QUADCOPTER PATH PLANNING USING ARTIFICIAL POTENTIAL FIELDS ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(RIGAKIS PARASKEVAS)6817.pdf
246818 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΟΧΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΔΙΠΛΩΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ DEVELOPMENT OF MACHINE VISION ALGORITHMS FOR DETERMINING THE MOBILE ROBOTS TRAJECTORIES IN ORDER TO UNFOLD FABRICS ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(RODOPOULOS CHARALAMPOS)6818.pdf
246857 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΥΟ Η΄ ΤΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙ COORDINATION OF TWO OR THREE MOBILE ROBOTS ASSIGNED TO TRANSFER A FABRIC ON A TABLE ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(CHRYSIKOS CHRISTOS)6857.pdf
246762 ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΚΟΥ ΘΕΡΜΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΛΙΠΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ THERMOHYDRODYNAMIC ANALYSIS OF JOURNAL BEARINGS LUBRICATED WITH INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL LUBRICANTS ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ POSTER(KYRKOU MARIA-ELENI)6762.pdf
245948 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΚΟΥΖΙΜΠΑΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΣΜΕΟΥΡΩΝ DETAILED DESIGN AND MANUFACTURING OF A GRIPPER FOR RASPBERRY HARVESTING ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(GKOUZIMPAS EMMANOUIL)5948.pdf
246759 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ) MANUFACTURING READINESS ASSESSMENT AND PROCESS PLANNING FOR ADDITIVE MANUFACTURING ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ POSTER(KOUTSOUKOS SOTIRIOS)6759.pdf
246822 ΧΟΛΤΑ ΣΚΟΥΡΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ PARAMETRIC DESIGN OF A MOBILE BELT CONVEYOR WITH VARIABLE INCLINATION ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ POSTER(SKOURTI HOLTA)6822.pdf
246119 ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΥ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΡΕΝΟΥ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΑΠΌ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΓΟΝΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ARX ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ AR DAMAGE DETECTION ON A RAILWAY VEHICLE SUSPENSION UNDER VARYING PAYLOAD USING VIBRATION SIGNAL FROM TWO POINT ON THE CAR BODY THROUGH ARX TYPE AND VECTOR AR MODELS ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ POSTER(ALEXIOU MARIA-CHRISTINA)6119.pdf
246446 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENT TO PRODUCE ASSEMBLY SEQUENCES UNDER CONSTRAINTS IN ENGINEERING DESIGN ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ POSTER(STEFANIDIS DIMITRIOS)6446.pdf
246016 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΥΓΙΣΜΟΥ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΝΙΤΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ BUCKLING COMPUTATIONAL STUDY OF BORON NITRIDE NANOTUBES ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(BOTOS GEORGIOS)6016.pdf
246554 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΟΚΟ ΑΠO ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΠΕΫΖΙΑΝΗ  ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΦΑΝΕΙΑΣ VIBRATION BASED DAMAGE DETECTION FOR A COMPOSITE BEAM UNDER VARYING TEMPERATURES AND BOUNDARY CONDITIONS WITH MULTIPLE MODEL METHODOLOGIES BASED ON BAYESIAN AND MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATORS ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ POSTER(KOLOVOS SPIRIDON)6554.pdf
246574 ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ PITOT 5 ΚΕΦΑΛΩΝ – Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ CALIBRATION OF FIVE-HOLE PROBE-THE EFFECT OF THE RANGE OF THE MEASUREMENTS ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(MAZOMENOS PAVLOS)6574.pdf
246866 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΤΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΜΦΥΣΗΣΗΣ (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ COANDA) ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΕΚΦΥΓΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ-ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΟΜΕΙΩΣΗΣ CFD INCREASING INFILTRATION (COANDA EFFECT) ON BOTH SURFACES AERODROME ESCAPE LIP-CFD SIMULATION STUDY ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(IOANNOU KONSTANTINOS)6866.pdf
A.M ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
246829 ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ADVANCED FORECASTING METHODS FOR TIME SERIES ΜΑΛΕΦΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ POSTER(STAMATOPOULOS CHARIS)6829.pdf
246206 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ANALYSIS AND DESIGN OF AN INNOVATIVE COLLABORATIVE SYSTEM FOR SUPPORTING CLINICAL DECISIONS ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(MAVROPOULOS PANAGIOTIS)6206.pdf
246589 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ-ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ INDUSTRIAL ECOLOGY AND TECNOLOGIES WHICH EXPLOIT BY-PRODUCTS IN THE FOOD INDUSTRY ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ POSTER(MISAILIDIS-OUZOUNOPOULOS IOANNIS)6589.pdf
246539 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΗΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ DETERMINATION OF NEW PARAMETERS BACKSCATTERING AND ENTROPY ON DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS VIA ULTRASOUND TRANSMISSION ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ POSTER(ZIKOS BASILEIOS)6539.pdf
246496 ΛΟΥΚΑΣ ΑΔΑΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΟΜΟΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ A STUDY OF FRACTURE MECHANICS BEHAVIOR OF DISSIMILAR WELDED JOINTS UNDER FATIGUE ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΤΑΣ POSTER(ADAMOU LOUKAS)6496.pdf
246553 ΠΑΡΘΕΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΛΙΑΦΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ LASER ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ANALYSIS AND STATISTICAL OPTIMIZATION OF LASER SURFACE PRE-TREATMENT TO IMPROVE PERFORMANCE OF ADHESIVE BONDS ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΤΑΣ POSTER(KLIAFA PARTHENA-MARIA)6553.pdf
246798 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ CORROSION AND CATHODIC PROTECTION SYSTEMS OF METALLIC STRUCTURES IN MARINE ENVIRONMENT, STUDY USING THE BOUNDARY ELEMENT METHOD ΠΟΛΥΖΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(PANAGIOTOPOULOU EVAGGELIA)6798.pdf
246125 ΝΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ PREDICTION OF THE BOND STRENGTH OF CORRODED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS BASED ON THE WIDTH OF THE SURFACE CRACK ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ POSTER(VADALOUKA NIKI-MARIA)6125.pdf
246659 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΤΡΙΨΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ANALYSIS OF STRUCTURES CONSTRUCTED VIA 3D PRINTING ΛΑΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ POSTER(TRIRSIAS IRODOTOS)6659.pdf
246493 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΟΚΟ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ASSESSMENT OF WAVE PROPAGATION IN A DELAMINATED STRIP MADE FROM COMPOSITE MATERIALS ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(ABRAMIS STEFANOS)6493.pdf
246747 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΡΟΤΟΡΑ (CROR) ME ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ FINITE ELEMENT SIMULATION OF HIGH SPEED OPEN ROTOR COMPOSITE BLADE IMPACTS ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(KARDARAKOS GRIGORIOS-CHRISTOS)6747.pdf
246670 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΙΚΡΟΒΑΡΥΤΗΤΑΣ BEHAVI OR OF POLYMER RESINS UNDER UV LIGHT IN CONDITIONS OF MICROGRAVITY ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ POSTER(FILINIS ANDRIANOS)6670.pdf
246704 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΥΜΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ PREDICTION OF THE BOND STRENGTH OF CORRODED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS BASED ON THE WIDTH OF THE SURFACE CRACK ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ POSTER(APOSTOLOPOULOS EVAGGELOS-SYMEON)6704.pdf
246739 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΠΟΞΙΚΗ ΜΗΤΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΆ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ MECHANICAL AND FRACTURE PROPERTIES OF CARBON FIBER/EPOXY COMPOSITES REINFORCED WITH NANOPARTICLES ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ POSTER(ZAFIROPOULOU KONSTANTINA)6739.pdf
246792 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΝΌΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΤΥΠΩΜΕΝΟΥ ΒΙΟ-ΙΚΡΙΩΜΑΤΟΣ SYNTESIS,CHARACTERIZATION AND MECHANICAL BEHAVIOR OF A 3D-PRINTED BIO-SCAFFOLD ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ POSTER(NTOULIAS CHRISTOS)6792.pdf
246815 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΜΕ MICROPINS DESIGN AND ANALYSIS OF SINGLE LAP COMPOSITE JOINT REINFROCED WITH MICROPINS ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ POSTER(POULIOS DIONYSIOS)6815.pdf
246852 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΟΥΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΥ FABRICATION AND MECHANICAL CHARACTERIZATION ELECTROSPUN AND NANO-DOPED SCAFFOLDS FOR TISSUE REGANERATION ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ POSTER(FOURIKI KALLIOPI)6852.pdf
246707 ΖΩΗ ΑΡΚΟΥΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ METHODOLOGY FOR THE ESTIMATION OF AN INDUSTRIAL ROBOT’S REDUCER DEGRADATION ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(ARKOULI ZOI)6707.pdf
246713 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ EVALUATION METHODOLOGY ON TOP OF ENERGY BASED SERVICES FRAMEWORK ORIENTED TO INDUSTRIAL SMEs ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(VASILAKOPOULOS ANASTASIOS)6713.pdf
246538 ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REQUIREMENTS ANALYSIS AND DESIGN OF A RECOURCE PLANNING TOOL FOR INDUSTRIAL PRODUCT SERVICE SYSTEMS PRODUCTION AND INSTALLATION ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(ZERVAS EVAGORAS)6538.pdf
246573 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΤΣΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΡΟΜΠΟΤ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΡΟΜΠΟΤ CYCLE TIME ESTIMATION IN HUMAN ROBOT COLLABORATION FOR ASSEMBLY LINE BALANCING ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(LETSOS IONANNIS)6573.pdf
246673 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΙΑΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ A FRAMEWORK FOR ENABLING KNOWLEDGE TRANSER THROUGH ANALYTICS IN INDUSTRIAL SOCIAL NETWORKS ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ POSTER(CHARITIADIS KONSTANTINOS)6673.pdf
246714 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣΠΥΡΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΡΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ESTIMATION OF THE MODAL CHARACTERISTICS FOR A COMPOSITE AEROSTRUCTURE VIA VECTOR STOCHASTIC TRANSFER FUNCTION AND STATE SPACE TYPE MODELS ΦΑΣΟΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ POSTER(VLACHOSPYROS GEORGIOS)6714.pdf
246600 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ MODELLING THE ACOUSTIC EMISSION FIELD OF THE COMPRESSION RING IN AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE THROUGH COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ POSTER(PALAIOLOGOS ALEXANDROS)6600.pdf
1044687 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ PARAMETRICAL DESIGN OF HYDRAULIC ELEVATORS FOCUSING ON ENERGY CONSUMPTION CALCULATIONS ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ POSTER(ALIVIZATOS ANDREAS)1044687.pdf
246547 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΦΑΙΡΤΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SOP) ΣΕ Η/Υ DEVELOPMENT OF SUBTRACT-AND-OPERATE DESIGN METHOD (SOP) FOR PC ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ POSTER(KALOGEROMITROS CHRYSOSTOMOS)6547.pdf
246163 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ INVESTIGATION OF THE USE OF MULTIPLE DRIVE UNITS WHEN DESIGNING BELT CONVEYORS ΔΕΝΤΣΟΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ POSTER(KAMPANIS DIMITRIOS)6163.pdf
246562 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΧΜΟΕΙΔΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΡΙΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ CUSPIDAL ANATOMIES CLASSIFICATION OF 3R SERIAL METAMORPHIC MANIPULATOR ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(KOUKOS-PAPAGIANIS CHRISTOS)6562.pdf
246808 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΑΧΕΩΣ-ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΗ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜOTION PLANNING FOR AERIAL ROBOTS USING RAPIDLY-EXPLORING RANDONS TREES (RRT) AN AND OPTIMAL PATH PLANNING IN NON-UNIFORM WIND FLOW ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(PEDIADITIS DIMITRIOS)6808.pdf
246651 ΜΑΡΚΟΣ ΤΖΙΒΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΦΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ INVERSE KINEMATICS FOR MULTIPLE ANATOMICS OF METAMORHIC ROBOTIC ARM WITH NEURAL NETWORKS ΑΣΠΡΑΓΚΑΘΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(TZIVARIDIS MARKOS)6651.pdf
246684 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΚΟΥΤΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ COMPUTATIONAL STUDY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF NANOCOMPOSITES WITH TEMPORATURE CHANGE ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ POSTER(TOKOUTSIS CHARALAMPOS)6684.pdf
246835 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΙΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS IN MODULAR GEOMETRIES ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ POSTER(TZIMA ELEFTHERIOS)6835.pdf
246519 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ COMPUTATIONAL SIMULATION OF A FIRE IN BUILDINGS-EXTERNALLY VENTING FLAMES ΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ POSTER(GIANNAKAKIS ANTONIOS)6519.pdf
246776 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ESTIMATION OF THE UNCERTAINTY OF MATERIAL REACTION TO FIRE TESTS ΠΑΝΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ POSTER(MERKOURIS GEORGIOS)6776.pdf
246432 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΪΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΕΠΑΛΛΗΛΙΑΣ ΣΤΡΟΒΙΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE INTERACTION OF AXISYMMETRIC SEQUENTIAL RECIRCULATION FIELDS IN BLUFF BODY STRATIFIED FLAMES ΚΟΥΤΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ POSTER(SAITIS PANAGIOTIS)6432.pdf
246093 ΒΕΪΣΕΛ ΧΑΣΗΜ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ CFD TURBINE BLADE COOLING ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(CHASIM VEISEL)6093.pdf
246113 ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΗΤΣΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΡΟΩΝ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ CFD SECONDARY FLOW SIMULATION IN TURBINE FANS USING CFD ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(MITSOS ORESTIS)6113.pdf
245011 ΜΙΧΑΗΛ ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΩΣΗ ΨΥΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ CFD TURBINE BLADE COOLING ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(NATSIKAS MICHAIL)5011.pdf
246288 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΥΡΑΛΗΣ ΙΞΩΔΗΣ ΡΟΗ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ VISCUS CORNER FLOW ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(PIRALIS EVAGGELOS)6288.pdf
246676 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ DETECTION OF DAMΑGE IN METAL COATING USING ACTIVE THERMOGRAPHY AND DATA PROCESSING ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ POSTER(CHATZIIOANNIDIS-TOPINTZIS PANAGIOTIS)6676.pdf
246865 ΑΝΔΡΕΣ ΑΣΠΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ-ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΟΤΟΜΗ ΠΡΟΠΕΛΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ANSYS-FLUENT STUDY OF SINGLE-PHASE AND TWO-PHASE FLOW-CAVITATION PHENOMENON ON A PROPELLER HYDROFOIL USING ANSYS-FLUENT ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(ASPROU ANDREAS)6865.pdf
244755 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΟΤΟΜΗ NACA66 ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΥΡΒΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΟΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ COMPUTATIONAL ANALYSIS OF CAVITATION FOR NACA 66 VARIOUS KNOWN TURBULENCE MODELS IN VARIOUS FLOW CONDITIONS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(STAVROPOULOS GEORGIOS)4755.pdf
246514 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΑΝΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ-Τ COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF SEPARATION EFFICIENCY AND PRESSURE DROP OF TWO-PHASE AIR-WATER MIXTURE FLOWING IN A SMALL DIAMETER CIRCULAR PIPE INCORPORATING AN INCLINED T-JUNCTION BRANCH ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(GALANIS SPIRIDON)6514.pdf
246527 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ANALYSIS AND OPTIMAZATION OF CAR AERODYNAMICS IN SINGLE-PHASE AND BIPHASIC FLOW WITH APPOPRIATE GEOMETRY CONFIGURATION ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(GRAMMATIKOPOULOS VASILEIOS)6527.pdf
246753 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ-ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΓΩΓΟ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΟΡΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΡΟΪΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ SEPERATION OF TWO-PHASE WATER-AIR FLOW IN VERTICAL PIPE USING CAVITY SEPARATOR COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL COMPARISON OF AIR SEPARATION EFFICIENCY AND PRESSURE DROP FLOW REGIME VISUALIZATION AND DESIGN OF FLOW PATTERN PAP ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(KOKOTINIS GEORGIOS)6753.pdf
245685 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΝΤΖΑΛΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EXPERIMENTAL STUDY OF THE BEST MODULE OF INLET AND OUTLET OF A THERMAL SYSTEM ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(PRANTZALOS PANAGIOTIS)5685.pdf
246764 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΥΡΒΗΣ ΓΙΑ 2D ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ-ΧΑΛΑΖΙΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΑΕΡΟΤΟΜΗ S809 ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ COMPUTATIONAL STUDY OF A 2D AIR-WATER-HAIL MULTIPHASE FLOW OVER A S809 AIRFOIL FOR DIFFERENT TURBULENCE MODELS, WITH APPLICATION ON WIND TURBINE BLADES ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(LEKKAS DIMITRIOS)6764.pdf
246767 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΟΓΙΑΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΤΜΗΜΑ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ GREPAS KE 1 AERODYNAMIC ANALYSIS OF THE AIR FLOW AROUND A PART OF THE FUSELAGE OF THE AIRCRAFT GREPAS KE 1 USING COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(LOGIAKIS MANOUSOS)6767.pdf
1051651 ΑΡΜΠΕΝ ΜΕΡΚΑΪ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ DESIGN AND STUDY OF NATURAL GAS DISTRIBUTION NETWORK IN THE CITY OF AMALIADAS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(MERKAI ARMPEN)1051651.pdf
246897 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΣΕ ΡΟΗ ΑΕΡΑ EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF A CLUSTER CYLINDERS ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ POSTER(PAPATSIROS DIMITRIOS)6897.pdf