ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

A. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Κατασκευαστικός Τομέας

2. Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ε500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΕΥ18 Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτιρίων Μιχαλακάκου Παναγιώτα

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΑ_EE49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα Κούτμος Παναγιώτης, Νικολάου Πέτρος (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών Καλλιντέρης Ιωάννης, Νικολάου Πέτρος (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΕΕ9 Πυρηνική Τεχνολογία: Σχάση και Σύντηξη Σιακαβέλλας Νικόλαος (Ομότιμος Καθηγητής)

3. Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής

4. Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_ΔΕ6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Καρακαπιλίδης Νίκος, Χριστοδούλου Σπυρίδων
ΜΕΑ_ΔΥ2 Βιομηχανική Διοίκηση Γεωργίου Παρασκευάς
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΑ_ΔΕ16 Διαχείριση Περιβάλλοντος & Κυκλική Οικονομία Αδαμίδης Εμμανουήλ, Μουζακίτης Ιωάννης (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
ΜΕΑ_ΔΕ17 Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ Καραγιάννη Δέσποινα
ΜΕΑ_ΔΕ7 Εργονομία Αδαμίδης Εμμανουήλ, Ηλίας Σπυρόπουλος (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
ΜΕΑ_ΔΕ99 Πρακτική Άσκηση Καρακαπιλίδης Νίκος
ΜΕΑ_ΔΥ14 Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων Μαλεφάκη Σόνια
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Δ500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΔΥ4 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Γεωργίου Παρασκευάς
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΑ_ΔΕ10 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Καρακαπιλίδης Νίκος, Λαζανάς Αλέξης, Χριστοδούλου Σπυρίδων
ΜΕΑ_ΔΥ5 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Μαλεφάκη Σόνια, Μουζακίτης Ιωάννης (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Μ500 Διπλωματική Εργασία
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΑ_EE49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα Κούτμος Παναγιώτης, Νικολάου Πέτρος (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών Καλλιντέρης Ιωάννης, Νικολάου Πέτρος (Μεταδιδάκτορας)