ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΕΑ_111 Μαθηματικά Ι Πολύζος Δημοσθένης, Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
ΜΕΑ_113 Χημεία Δεληγιάννη Δέσποινα, Μηχανετζής Γεώργιος
ΜΕΑ_114 Επιστήμη των Υλικών Ι Λαμπέας ΓεώργιοςΤσερπές Κωνσταντίνος, Κατσιρόπουλος Χρήστος (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
ΜΕΑ_115 Μηχανολογικό Σχέδιο & Μηχανουργείο Ι Μούρτζης Δημήτριος, Σταυρόπουλος Παναγιώτης
ΜΕΑ_128 Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής για Μηχανικούς Λούτας Θεόδωρος
ΜΕΑ_129 Εισαγωγή στους Η/Υ Σαραβάνος Δημήτριος, Χρυσοχοΐδης Νικόλαος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΑ_Ξ111 Αγγλικά Ι Λοτσάρη-Γρουμπού Αλεξάνδρα
ΜΕΑ_Ξ112 Γαλλικά I Βελισσάριος Ανδρέας
ΜΕΑ_Ξ113 Γερμανικά Ι Σάββα Φρειδερίκη
ΜΕΑ_Ξ115 Ρώσσικα Ι Ιωαννίδου Νούλα
ΜΕΑ_Π112 Εισαγωγή στην Μηχανολογία & την Αεροναυπηγική Αδαμίδης Εμμανουήλ, Πανίδης Θρασύβουλος, Σταυρόπουλος Παναγιώτης, Τσερπές Κωνσταντίνος
ΜΕΑ_Π113 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ι Σταυριανέας Στασινός
ΜΕΑ_Π118 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες Ραυτοπούλου Αθηνά (Μεταδιδάκτορας)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΕΑ_121 Μαθηματικά ΙΙ Παπαδόπουλος Πολύκαρπος
ΜΕΑ_123 Επιστήμη των Υλικών ΙΙ (Μεταλλογνωσία) Λαμπέας ΓεώργιοςΤσερπές Κωνσταντίνος, Κατσιρόπουλος Χρήστος (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
ΜΕΑ_124 Μηχανική (Στατική) Φιλιππίδης Θεόδωρος
ΜΕΑ_126 Μηχανολογικές Μετρήσεις Ανυφαντής Νικόλαος, Νικολακόπουλος Παντελής
ΜΕΑ_127 Μηχανολογικό Σχέδιο με Η/Υ & Μηχανουργείο ΙΙ Μούρτζης ΔημήτριοςΣταυρόπουλος Παναγιώτης
ΜΕΑ_130 Προγραμματισμός Η/Υ Καρακαπιλίδης Νίκος, Χρυσοχοΐδης Νικόλαος, Λαζανάς Αλέξης, Χριστοδούλου Σπυρίδων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΑ_Ξ121 Αγγλικά ΙΙ Δελλή Βασιλική
ΜΕΑ_Ξ122 Γαλλικά IΙ Βελισσάριος Ανδρέας
ΜΕΑ_Ξ123 Γερμανικά ΙΙ Σάββα Φρειδερίκη
ΜΕΑ_Ξ125 Ρώσσικα ΙΙ Ιωαννίδου Νούλα
ΜΕΑ_Π124 Ιστορία της Τεχνολογίας Μούρτζης Δημήτριος
ΜΕΑ_Π127 Συγγραφή Τεχνικών Κειμένων Κωστόπουλος Βασίλειος, Δέντσορας Αργύρης, Καρακαπιλίδης Νίκος, Πανίδης Θρασύβουλος

1. Κατασκευαστικός Τομέας

2. Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_413 Θερμικοί Σταθμοί Ισχύος Σούφλας Κωνσταντίνος (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΕΥ5 Θεωρία και Τεχνολογία Αεριοστροβίλων Κούτμος Παναγιώτης

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΑ_EE32 Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών Δουβή Δήμητρα (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_EE7 Τεχνολογία Φυσικού Αερίου Δουβή Δήμητρα (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΑΜ21 Αεροακουστική και Θόρυβος Αεροχημάτων I Μενούνου Πηνελόπη
ΜΕΑ_ΕΕ16 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική Καλλιντέρης Ιωάννης
ΜΕΑ_ΕΕ37 Συμπιεστή Ροή Καλλιντέρης Ιωάννης
ΜΕΑ_ΕΕ99 Πρακτική Άσκηση Πανίδης Θρασύβουλος

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ε500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΕΥ18 Ενεργειακός Σχεδιασμός & Κλιματισμός Κτιρίων Δουβή Ελένη (Μεταδιδάκτορας)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΑ_EE49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα Νικολάου Πέτρος (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών Νικολάου Πέτρος (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΕΕ35 Θεωρία & Μοντελοποίηση Τυρβωδών Ροών Κούτμος Παναγιώτης, Πανίδης Θρασύβουλος
ΜΕΑ_ΕΕ9 Πυρηνική Τεχνολογία: Σχάση και Σύντηξη Σιακαβέλλας Νικόλαος

3. Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_ΜΕ6 Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων για την Ανάλυση Κατασκευών Σαραβάνος Δημήτριος
ΜΕΑ_ΜΥ2 Εισαγωγή στη Μηχανική Σύνθετων Υλικών Κωστόπουλος Βασίλειος, Σαραβάνος Δημήτριος, Φιλιππίδης Θεόδωρος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΑ_ΜΕ10 Εμβιομηχανική ΙΙ Δεληγιάννη ΔέσποιναΜηχανετζής Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΕ16 Ανώτερη Αντοχή Υλικών Λαμπέας Γεώργιος, Αποστολόπουλος Χάρης, Τσερπές Κωνσταντίνος
ΜΕΑ_ΜΕ17 Τεχνολογίες Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών Πολυδωροπούλου Παναγιώτα (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΜΕ18 Διάδοση και Σκέδαση Κυμάτων Κωστόπουλος Βασίλειος, Πολύζος Δημοσθένης, Λούτας Θεόδωρος
ΜΕΑ_ΜΕ20 Ανάλυση Μεταλικών Κατασκευών και Οριακής Φόρτισης Αποστολόπουλος Χάρης
ΜΕΑ_ΜΕ39 Θεωρία Βισκοελαστικότητας Παπανικολάου Γεώργιος
ΜΕΑ_ΜΕ8 Μηχανική με Προηγμένους Η/Υ Ζώης Δημήτριος
ΜΕΑ_ΜΕ99 Πρακτική Άσκηση Κωστόπουλος Βασίλειος

4. Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_ΔΕ6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Καρακαπιλίδης Νίκος, Χριστοδούλου Σπυρίδων
ΜΕΑ_ΔΥ2 Βιομηχανική Διοίκηση Κάτρης Χρήστος (Μεταδιδάκτορας)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΑ_ΔΕ16 Διαχείριση Περιβάλλοντος & Κυκλική Οικονομία Αδαμίδης Εμμανουήλ, Μουζακίτης Ιωάννης (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
ΜΕΑ_ΔΕ17 Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ Καραγιάννη Δέσποινα
ΜΕΑ_ΔΕ7 Εργονομία Αδαμίδης Εμμανουήλ, Ηλίας Σπυρόπουλος (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
ΜΕΑ_ΔΕ99 Πρακτική Άσκηση Καρακαπιλίδης Νίκος
ΜΕΑ_ΔΥ14 Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων ΔΕ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Δ500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΔΥ4 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Κάτρης Χρήστος (Μεταδιδάκτορας)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΑ_ΔΕ10 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Καρακαπιλίδης Νίκος, Λαζανάς Αλέξης, Χριστοδούλου Σπυρίδων
ΜΕΑ_ΔΥ5 Διοίκηση Ποιότητας Αδαμίδης Εμμανουήλ, Μουζακίτης Ιωάννης (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Μ500 Διπλωματική Εργασία
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΑ_EE49 Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα Νικολάου Πέτρος (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΑΜ17 Συστήματα Αεροσκαφών Νικολάου Πέτρος (Μεταδιδάκτορας)
ΜΕΑ_ΑΜ23 Έλεγχος Θορύβου Αεροχημάτων και Αεροακουστικός τους Σχεδιασμός Μενούνου Πηνελόπη