Ολυμπία Λόντου

Αναπλ. Προϊσταμένη

Τηλ. (2610) 969401
olontou@upatras.gr

Κουρεμένου Αγγελική 

Προπτυχιακά Θέματα

Τηλ. (2610) 969403
kourem@upatras.gr

Παππά Μαρία

Προπτυχιακά Θέματα

Τηλ. (2610) 969400
papa@mech.upatras.gr

Κουτσολιάκου Αρχοντούλα

Μεταπτυχιακά Θέματα – Πρωτόκολλο

Τηλ. (2610) 969402
koutsoliakou@upatras.gr

Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνα

Διδακτορικά – Μέλη ΔΕΠ

Τηλ. (2610) 969404
konstant@mech.upatras.gr