ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

A. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. Κατασκευαστικός Τομέας

2. Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος

3. Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής

4. Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΜΕΑ_400 Σπουδαστική Εργασία
ΜΕΑ_ΔΕ6 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Καρακαπιλίδης Νίκος, Χριστοδούλου Σπυρίδων
ΜΕΑ_ΔΥ2 Βιομηχανική Διοίκηση Γεωργίου Παρασκευάς
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΑ_ΔΕ16 Διαχείριση Περιβάλλοντος & Κυκλική Οικονομία Αδαμίδης Εμμανουήλ, Μουζακίτης Ιωάννης (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
ΜΕΑ_ΔΕ17 Εισαγωγή στο Μαρκετινγκ Καραγιάννη Δέσποινα
ΜΕΑ_ΔΕ7 Εργονομία Αδαμίδης Εμμανουήλ, Ηλίας Σπυρόπουλος (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)
ΜΕΑ_ΔΕ99 Πρακτική Άσκηση Καρακαπιλίδης Νίκος
ΜΕΑ_ΔΥ14 Ανάλυση Πειραματικών Δεδομένων Μαλεφάκη Σόνια
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
Δ500 Διπλωματική Εργασία
ΜΕΑ_ΔΥ4 Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Γεωργίου Παρασκευάς
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΕΑ_ΔΕ10 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Καρακαπιλίδης Νίκος, Λαζανάς Αλέξης, Χριστοδούλου Σπυρίδων
ΜΕΑ_ΔΥ5 Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Μαλεφάκη Σόνια, Μουζακίτης Ιωάννης (Ακαδημαϊκός Υπότροφος)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ